Dokument archiwalny

Harmonogram budżetu obywatelskiego

Harmonogram budżetu obywatelskiego
Fot. Magiczny Kraków

 

 

 

 

 

 

Spotkania z mieszkańcami 9 lutego – 31 marca

Spotkania ogólnomiejskie

Spotkania dzielnicowe

Składanie propozycji zadań 1 – 31 marca Zanim zgłosisz projekt...
Ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań do 31 maja  
Publikacja wyników weryfikacji 2 czerwca  
Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 3- 7 czerwca  
Rozpatrywanie protestów do 10 czerwca  
Ogłoszenie wykazu punktów głosowania 3 czerwca  
Sporządzanie i ogłoszenie listy
projektów, które będą poddane głosowaniu
13 czerwca  
Możliwość wycofania złożonej
propozycji zadania przez wnioskodawcę
do 10 czerwca  
Głosowanie 18 - 30 czerwca  
Zatwierdzenie listy projektów do
realizacji oraz ich upublicznienie
do 31 lipca  

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych