górne tło

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzeniem nr 3618/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której weszli przedstawiciele organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych:

1. Małgorzata Felger – Fundacja Helpful Hand,

2. Jan Ortyl – Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski,

3. Zofia Sawa – Krakowska Rada Niepełnosprawnych,

4. Małgorzata Turek – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi „Chmurka”,

5. Paweł Wójtowicz – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio”,

 

Przewodniczącym Rady został wybrany p. Paweł Wójtowicz.

 

Do zakresu działania Rady należy:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,

- opiniowanie projektów powiatowych programów dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych ,

- ocena realizacji programów,

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych współpracuje ściśle z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych i Referatem ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, który organizacyjnie obsługuje Radę.

 

 

 

 

 

 

 

 


Do zakresu działania Rady należy:
-inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
-opiniowanie projektów powiatowych programów dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
-ocena realizacji programów,
-opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych współpracuje ściśle z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych i Referatem ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, który organizacyjnie obsługuje Radę.

 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 2003 - 2010

dolne t�o