górne tło

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa ściśle współpracuje z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych - Panem Bogdanem Dąsalem, i Referatem ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami (organizacyjna obsługa Rady).

Skład Rady na lata 2019-2023

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 3520/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku został powołany nowy skład Rady na lata 2019-2023. Członkami Rady w nowej kadencji, tak jak w poprzednich latach, są przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w krakowskim środowisku osób z niepełnosprawnościami:

  1. Małgorzata Felger - Fundacja Helpful Hand
  2. Piotr Stefański – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
  3. Zofia Sawa - Krakowska Rada Niepełnosprawnych
  4. Małgorzata Turek - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi „Chmurka”
  5. Paweł Wójtowicz - Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO”

Przewodniczący

Przewodniczącym Rady na lata 2019-2023 został p. Paweł Wójtowicz.

Zadania

Do zakresu działań Rady należy:

Przy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych działa Zespół Konsultacyjny ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych.

Protokoły posiedzeń:

nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6,  nr 7,nr 8, nr9

Działalność Rady w poprzednich kadencjach:

1.  lata 2016-2019

2.  lata 2003-2010