górne tło

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych ściśle współpracuje z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych - p. Bogdanem Dąsalem, i Referatem ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami (organizacyjna obsługa Rady).

Podstawa prawna

Prezydent Miasta Krakowa powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych zarządzeniem nr 3618/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. W skład Rady weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w środowisku osób niepełnosprawnych.

Skład Rady w kadencji

  1. Małgorzata Felger – Fundacja Helpful Hand
  2. Jan Ortyl – Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
  3. Zofia Sawa – Krakowska Rada Niepełnosprawnych
  4. Małgorzata Turek – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi „Chmurka”
  5. Paweł Wójtowicz – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio”

Przewodniczący Rady w kadencji

Przewodniczącym Rady został wybrany p. Paweł Wójtowicz

Zadania

Do zakresu działania Rady należy:


Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2003-2010