Marszałek Marek Nawara jako pierwszy kupił Krakowską Kartę Turystyczną.

Marszałek Marek Nawara jako pierwszy kupił Krakowską Kartę Turystyczną.