Rondo Mogilskie po przebudowie to znaczący, godny XXI stulecia, element krakowskiej komunikacji miejskiej.

Rondo Mogilskie po przebudowie to znaczący, godny XXI stulecia, element krakowskiej komunikacji miejskiej.