Aktualności

Budżet Krakowa na 2019 rok w rękach radnych
Komunikat archiwalny 2018-12-18

W połowie listopada prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przedstawił projekt budżetu miasta na rok 2019. Zakłada on, że w przyszłym roku wydatki Krakowa sięgną 5 mld 859,8 mln zł i będą o 5 proc. wyższe od zaplanowanych w poprzednim roku. Wzrosnąć mają również dochody miasta – będą wyższe o prawie 6 proc. i wyniosą 5 mld 517,9 mln zł. Teraz zaproponowanym przez prezydenta budżetem zajmą się radni – pierwsze czytanie odbędzie na ostatniej tegorocznej sesji RMK w środę, 19 grudnia.

Budżet Krakowa na 2019 rok w rękach radnych

W połowie listopada prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przedstawił projekt budżetu miasta na rok 2019. Zakłada on, że w przyszłym roku wydatki Krakowa sięgną 5 mld 859,8 mln zł i będą o 5 proc. wyższe od zaplanowanych w poprzednim roku. Wzrosnąć mają również dochody miasta – będą wyższe o prawie 6 proc. i wyniosą 5 mld 517,9 mln zł. Teraz zaproponowanym przez prezydenta budżetem zajmą się radni – pierwsze czytanie odbędzie na ostatniej tegorocznej sesji RMK, w środę 19 grudnia.

Pomóż bezdomnym zwierzętom

W środę, 19 grudnia w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt adresowana do pracowników magistratu oraz krakowskich radnych. Organizatorami akcji są Teatr Nowy oraz uczestnicy projektów „60+ Nowy Wiek Kultury” i „Be brave – młodzi w kulturze”.

Dotacje dla przedszkoli na Radzie Miasta Krakowa

Na ostatniej w tym roku sesji, czyli w środę, 19 grudnia, Rada Miasta Krakowa zajmie się uchwałą dotyczącą wysokości dotacji dla niesamorządowych publicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego. Przedłożony radnym projekt zakłada utrzymanie w 2019 roku podwyższonej stawki dotacji dla tych placówek.

Muzeum Krakowa to nowa nazwa MHK

Dobrze znane mieszkańcom i turystom Muzeum Historyczne Miasta Krakowa od 1 marca 2019 r. będzie miało nową skróconą nazwę – Muzeum Krakowa. Zmianie ulegnie też logotyp muzeum, a zwiedzający z okazji 120-lecia istnienia instytucji zobaczą nowe wystawy.

Kraków skutecznie informuje o smogu

Miasto Kraków – w odróżnieniu od prawnych regulacji dla całego kraju – stosuje własną politykę informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza. Codziennie, m.in. za pomocą miejskich stron internetowych, zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych, w pojazdach komunikacji miejskiej, krakowianie dowiadują się o bieżących stężeniach pyłów w powietrzu, dzięki czemu są najbardziej poinformowanymi i uświadomionymi w temacie smogu mieszkańcami w Polsce.

Przerwa w dostawie energii cieplnej na Zabłociu
Komunikat archiwalny 2018-12-18

Do godz. 18.00 pozbawione dostaw energii cieplnej będą budynki na Zabłociu. Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA przerwa związana jest z koniecznością usunięcia nieszczelności rurociągu zlokalizowanego w rejonie ulicy Lipowej.

ZBK dba o ekologię i oszczędności

W tym tygodniu zakończyła się instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu siedziby Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Czerwieńskiego 16. Ogniwa fotowoltaiczne, z których złożone są panele, będą zamieniać energię słoneczną w energię elektryczną i zapewnią ponad 6 proc. zapotrzebowania rocznego na energię dla budynku ZBK.

Spotkanie świąteczne osób niepełnosprawnych

17 grudnia w Klubie Studio osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działający na rzecz osób niepełnosprawnych wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym prezydenta Krakowa. 

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Krakowskie stacje monitoringu jakości powietrza zanotowały przekroczenia norm zanieczyszczeń pyłów PM10 (średnia dobowa powyżej 50 mikrogramów na metr sześcienny). Prezydent Krakowa apeluje o ograniczenie czynności, które przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń.