Aktualności

Nowy program opieki nad zwierzętami i pomniki przyrody

Radni uchwalili Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020, a także ustanowili nowe pomniki przyrody na terenie Krakowa.

Coraz więcej spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego

Ponad 420 tys. spraw odnotował w ubiegłym roku krakowski Urząd Stanu Cywilnego. To o prawie 20 tys. więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten jest spowodowany m.in. tzw. odmiejscowieniem niektórych spraw, które teraz można załatwić niezależnie od miejsca pobytu. W Krakowie realizowanych jest również  wiele wniosków obywateli polskich  zamieszkałych za granicą  jak również obcokrajowców.

To będzie kwiecista wiosna

Rewitalizacja parku Jerzmanowskich, utworzenie nowego parku w Czyżynach, zmiany nad Zalewem Nowohuckim… To tylko niektóre z inwestycji realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. – A za chwilę krakowianie zobaczą efekty tego, co robiliśmy m.in. jesienią. To będzie bardzo kwiecista wiosna – mówi dyrektor ZZM Piotr Kempf.

Miasto przygotowane na koronawirusa

W Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się w czwartek, 27 lutego posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat przygotowania Krakowa na ewentualne wystąpienie przypadków koronawirusa. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele magistratu, a także policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, MPK SA w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Wkrótce ruszą zapisy do przedszkoli samorządowych

2 marca rozpocznie się rekrutacja do krakowskich samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Jeszcze do piątku, 28 lutego placówki te przyjmują od rodziców przedszkolaków deklaracje o chęci kontynuowania zajęć przedszkolnych w tym samym miejscu.

Uczniowie zawodowcy – to tydzień dla Was!

Przed nami VI Krakowski Tydzień Zawodowców – od 2 do 6 marca samorządowe szkoły techniczne i branżowe zapraszają do siebie uczniów kończących VIII klasę szkoły podstawowej. Zaplanowano także dwie tzw. otwarte soboty. Wszystko po to, by pomóc przyszłym absolwentom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Bezpłatna pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS włączyło się w organizację Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Do 28 lutego w Centrum Obywatelskim w Krakowie są udzielane dla takich osób nieodpłatne porady specjalistów.

Utrwal ginące gatunki i wesprzyj misję zoo!

Jednym z zadań ogrodów zoologicznych jest ochrona zagrożonej przyrody. Ma o tym przypomnieć Ogólnopolski Tydzień Misji Ogrodów Zoologicznych między 9 a 15 marca, w który włączy się także Kraków. W Lesie Wolskim również mieszkają ginące gatunki – o tym, że jest ich całkiem sporo, przekonają się ci, którzy wezmą udział w konkursie fotograficznym.

Skwer i rondo upamiętnią znanych krakowian

Zbigniew Wodecki i Krzysztof Kozłowski będą mieli swoje szczególne miejsca w Krakowie. Radni byli zgodni i przegłosowali uchwały, na mocy których skwer na Plantach będzie nosił imię Zbigniewa Wodeckiego, a rondo obok dworca – Krzysztofa Kozłowskiego.

Radni zdecydowali: uchwała krajobrazowa przyjęta

Po długiej dyskusji, z udziałem m.in. przedstawicieli mieszkańców i branży reklamowej, radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, czyli tzw. uchwały krajobrazowej. Za było 36 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.