Krakowskie Obiekty Noclegowe

Praktyczne informacje dla właścicieli obiektów tzw. niekategoryzowanych innych niż: hotele, motele, pensjonaty,  kempingi (campingi) schroniska młodzieżowe i schroniska.
 

Zgodnie z Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238), przedsiębiorca zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w obiekcie niebędącym obiektem hotelarskim, jest obowiązany przed rozpoczęciem świadczenia usług zgłosić ten obiekt do ewidencji.

 

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków ewidencję tychże obiektów oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Prezydent Miasta Krakowa.

 

Opis procedury wpisu do ww. ewidencji oraz formularze dokumentów znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Lista aktów prawnych dotyczących ww. działalności można pobrać tutaj.

 

Wykaz ww. obiektów noclegowych można pobrać tutaj [Excel]

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Turystyki