Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 11 pasujących obiektów:
To będzie największa tego typu inwestycja najbliższych lat w Małopolsce i najważniejsza dla wschodniej części Krakowa. Jeden z unikatowych projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Europie wchodzi w fazę realizacji. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął właśnie uchwałę o dofinansowaniu kluczowego zadania projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” w wysokości niemalże 59 mln zł. W Nowej Hucie powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej – 40 hektarów kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych. Eksperci szacują, że można tam umieścić nawet 50 nowych przedsięwzięć gospodarczych.
Projekt „Nowa Huta Przyszłości” coraz bliżej realizacji. Artur Paszko, prezes zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. przedstawił radnym z Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego prezentację planu generalnego.
Wstępne koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe” oraz „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” były głównym tematem spotkania Biura Planowania Przestrzennego UMK z mieszkańcami Krakowa. Konsultacje odbyły się w środę (15 lipca) w Klubie „Herkules”, Oddziale Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta.
Radni z Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych skupili się głównie na projekcie „Kraków Nowa Huta Przyszłości". Debatowali na temat kierunków rozwoju najmłodszej dzielnicy Krakowa.
Ponad połowa głosujących chce, aby główne uroczystości Światowych Dni Młodzieży 2016 odbyły się na Krakowskich Błoniach – wynika z sondy prowadzonej na krakow.pl. Na dalszych miejscach znalazły się Łagiewniki i Nowa Huta.
26 marca (wtorek) Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia Strefy Gospodarczej w Nowej Hucie. Na mocy porozumienia powstanie specjalny zespół, którego głównym zadaniem będą starania o fundusze unijne na realizację inwestycji, które zmienią oblicze wschodniej części Krakowa.
O Strefie Aktywności Gospodarczej, Parku Naukowo-Technologicznym Branice, Błoniach 2.0 oraz miejscu rekreacji i wypoczynku „Przylasek Rusiecki" opowiadali w czwartek (6 grudnia) w Nowej Hucie wiceprezydent Elżbieta Koterba, oraz radni – pomysłodawcy idei Nowa Huta Przyszłości.