Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 205 pasujących obiektów:
Do 15 października trwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu „Czyżyny-AWF” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Każdy, kto chciałby się przekonać, jakie rozwiązania proponują miejscy planiści dla niespełna 40 ha pomiędzy al. Jana Pawła II, ul. Nowohucką, al. Pokoju i parkiem Lotników Polskich może zapoznać się z nimi w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK lub na stronie internetowej bip.krakow.pl .
Jak zmieniły się projekty dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Strzelnica – Sikornik” i „Skotniki – północ” po wprowadzeniu zmian wynikających z uwag od mieszkańców? Można się o tym przekonać zaglądając na stronę www.bip.krakow.pl lub odwiedzając siedzibę Wydziału Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4, gdzie trwa ponowne wyłożenie dokumentów.
Prezydent Krakowa zdecydował o wydłużeniu do poniedziałku, 19 sierpnia terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Osiedle Podwawelskie”.
Jeszcze tylko przez kilka dni można składać uwagi do projektów trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”, „Nowohucka – rejon koncentracji usług”, „Osiedle Podwawelskie”.
Tylko do środy, 10 lipca w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4 były wyłożone do publicznego wglądu dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Osiedle Podwawelskie” i „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”. Każdy, kto chciałby wnieść swoje uwagi do propozycji planistów, może to jeszcze zrobić do końca lipca.
Dziś o godz. 16.00 w sali portretowej Urzędu Miasta Krakowa rozpocznie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Nowohucka - rejon koncentracji usług”. To element trwającego do 9 lipca wyłożenia dokumentu.
Można już zapoznać się z trzema projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Osiedle Podwawelskie”, „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” oraz „Nowohucka – rejon koncentracji usług”. W przypadku tego pierwszego dokumentu to już ponowne wyłożenie projektu – po rozpatrzeniu uwag od mieszkańców. We wtorek, 11 czerwca, odbędzie się dyskusja publiczna na jego temat.
Dostępny jest już projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza”. Jak zmienił się dokument po rozpatrzeniu przez prezydenta uwag, które wpłynęły od mieszkańców? Będzie się można o tym przekonać do 2 lipca, a także biorąc udział w dyskusji zaplanowanej na 17 czerwca.
Radna Nina Gabryś wnioskuje o zliczenie przewijaków w toaletach miejskich, zarówno męskich, jak i damskich, oraz o montaż ławek w parkach dla matek karmiących. Radny Łukasz Gibała pyta o remont ul. Królowej Jadwigi, a radny Grzegorz Stawowy o działki, które mogłyby pełnić tereny ogólnodostępne.
Wydział Planowania Przestrzennego rozpoczął prace nad dwoma kolejnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – „Kombinat” i „Łowińskiego”. Termin składania wniosków do nich mija 14 czerwca.