Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 192 pasujących obiektów:
83 hektarów terenu na Zwierzyńcu będzie obejmował przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik”. Od 25 marca do publicznego wglądu została ponownie wyłożona część projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
W środę, 13 marca wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Podłużnej i Pylnej”. Tym samym w Krakowie obowiązuje 187 planów miejscowych, które pokrywają 63,2 proc. powierzchni miasta. Od 27 lutego 2019 r. sporządzanych jest kolejnych 51 dokumentów.
Jak w przyszłości będzie wyglądać ponad 160 hektarów cennych przyrodniczo wokół popularnego zbiornika wodnego? W Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4 można już zobaczyć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”. Plan ma charakter porządkujący, a prace nad nim ruszyły w 2016 r.
Od 2 marca obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Skotniki i Kostrze – obszar łąkowy” oraz „Witkowice północ”. Tym samym w Krakowie mamy już 186 planów miejscowych, które pokrywają 62,9 powierzchni miasta, a kolejnych 51 jest sporządzanych.
Można już zapoznać się z projektem części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki i Łokietka”. To kolejne wyłożenie dokumentu, nad którym prace trwają od końca 2016 r.
Miejscy planiści przygotowali projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. Jak w przyszłości może wyglądać blisko 50 hektarów atrakcyjnego i cennego historycznie terenu w centrum miasta, w tym przestrzeń zajmowana obecnie przez Szpital Uniwersytecki? Będzie się można tego dowiedzieć już dzisiaj podczas spotkania w sali obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek o godz. 17.00.
Na ostatniej sesji radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Podłużnej i Pylnej”. Wejdzie on w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Kraków otrzymał wyróżnienie od ministra inwestycji i rozwoju za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla „Kazimierza”. Uroczyste wręczenie nagród w konkursie na wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego odbyło się we wtorek, 12 lutego w Poznaniu, podczas gali otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury – BUDMA.
W tym tygodniu mija termin składania uwag do projektów trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla „Rejonu ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”, „Rejonu ulicy Koszykarskiej” oraz „Skotniki – północ”.
We wtorek, 15 stycznia odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skotniki – północ”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, na pl. Wszystkich Świętych 3-4, w sali portretowej.