Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 142 pasujących obiektów:
W środę, 29 listopada odbędzie się dyskusja publiczna na temat planu miejscowego „Kolna – obszar łąkowy”. Spotkanie odbędzie się w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4 o godz. 15.30.
Opiniowaniem czterech planów zagospodarowania przestrzennego zajęła się Komisji Planowania i Ochrony Środowiska. Plany dotyczyły obszarów: "Pasternik", "Rejon ulicy Koszykarskiej", "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług" i „Wróblowice”.
Od 30 listopada br. do 2 stycznia 2018 r. do publicznego wglądu zostanie wyłożony plan miejscowy Stary Bieżanów.
W środę, 8 listopada odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami projektu planu miejscowego „Armii Krajowej – Piastowska”.
Od 13 listopada do 11 grudnia wszyscy krakowianie będą mogli ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna – obszar łąkowy” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wszystkie materiały będą wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4. Będą również dostępne na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .
Radni z Komisji Planowania i Ochrony Środowiska opiniowali sześć projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Większość z nich otrzymała pozytywną opinię komisji.
W środę, 18 października odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Rejon ulic Tuchowskiej, Cechowej i Łużyckiej”.
Od 3 do 31 października wszyscy krakowianie będą mogli zapoznać się z częścią projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Materiały zostaną wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4. Będą również dostępne na stronie: www.bip.krakow.pl .
Park o powierzchni 83 arów na obszarze za Wojewódzką Biblioteką Publiczną przy ul. Rajskiej oraz ograniczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę z 40 do 6 proc. – to najważniejsze zmiany w projekcie planu miejscowego „Rejon ul. Rajskiej”, jakie zaproponował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
W środę, 20 września odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego „Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”. Spotkanie dla mieszkańców zostanie zorganizowane o godz. 15.30 w sali Portretowej, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.