Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 199 pasujących obiektów:
Można już zapoznać się z trzema projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Osiedle Podwawelskie”, „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” oraz „Nowohucka – rejon koncentracji usług”. W przypadku tego pierwszego dokumentu to już ponowne wyłożenie projektu – po rozpatrzeniu uwag od mieszkańców. We wtorek, 11 czerwca, odbędzie się dyskusja publiczna na jego temat.
Dostępny jest już projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza”. Jak zmienił się dokument po rozpatrzeniu przez prezydenta uwag, które wpłynęły od mieszkańców? Będzie się można o tym przekonać do 2 lipca, a także biorąc udział w dyskusji zaplanowanej na 17 czerwca.
Radna Nina Gabryś wnioskuje o zliczenie przewijaków w toaletach miejskich, zarówno męskich, jak i damskich, oraz o montaż ławek w parkach dla matek karmiących. Radny Łukasz Gibała pyta o remont ul. Królowej Jadwigi, a radny Grzegorz Stawowy o działki, które mogłyby pełnić tereny ogólnodostępne.
Wydział Planowania Przestrzennego rozpoczął prace nad dwoma kolejnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – „Kombinat” i „Łowińskiego”. Termin składania wniosków do nich mija 14 czerwca.
Na ostatniej sesji radni podjęli decyzję o przystąpieniu do sporządzania dwóch nowohuckich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów” „Kombinat” i „Łowińskiego”. Tym samym liczba projektów, nad którymi pracują planiści wrosła do 52.
Prawie 120 ha terenu obejmie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice – południe”, który przygotowują miejscy planiści. Z efektami ich pracy można się już zapoznać – do 10 maja trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu.
27 lutego i 13 marca Rada Miasta Krakowa zdecydowała o rozpoczęciu procedury przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów: „Nowy Świat”, „Piasek” i „Wesoła - zachód”. We wszystkich przypadkach termin nadsyłania wniosków do planów przez mieszkańców mija w piątek, 31 maja.
83 hektarów terenu na Zwierzyńcu będzie obejmował przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik”. Od 25 marca do publicznego wglądu została ponownie wyłożona część projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
W środę, 13 marca wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Podłużnej i Pylnej”. Tym samym w Krakowie obowiązuje 187 planów miejscowych, które pokrywają 63,2 proc. powierzchni miasta. Od 27 lutego 2019 r. sporządzanych jest kolejnych 51 dokumentów.
Jak w przyszłości będzie wyglądać ponad 160 hektarów cennych przyrodniczo wokół popularnego zbiornika wodnego? W Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4 można już zobaczyć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”. Plan ma charakter porządkujący, a prace nad nim ruszyły w 2016 r.