Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 425 pasujących obiektów:
Pierwsza w Polsce pracownia do wibroterapii do celów dydaktyczno-naukowych została otwarta w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Muzeum Podgórza i Ośrodek Kultury w Kantorowicach – z tych placówek zrealizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich, będą mogli korzystać mieszkańcy już w 2018 roku. W planach kolejne tego typu centra lokalnej integracji.
Do końca roku na adres e-mail: sekretariat@zzm.kraków.pl krakowianie mogli przesyłać swoje uwagi do koncepcji zagospodarowania Młynówki Królewskiej – od ul. Rzecznej do al. Kijowskiej. Przypomnijmy, wstępny projekt urządzenia tego terenu powstał na bazie uwag mieszkańców zgłoszonych podczas prowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej spotkań konsultacyjnych.
20 grudnia Rada Miasta Krakowa uchwaliła budżet miasta na rok 2018 – 24 radnych było za, a 19 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dokument został przegłosowany z autopoprawką Prezydenta Miasta Krakowa, w której uwzględniono wiele propozycji złożonych przez kluby radnych lub radnych indywidualnie. W roku 2018 dochody miasta wyniosą ogółem 5 204 906 113 zł, a wydatki zamkną się w kwocie 5 581 357 284 zł.
Prezydent Krakowa przygotował autopoprawkę, która przewiduje zasilenie budżetu miasta dodatkową kwotą ponad 120 mln zł. Duża część tych środków zostanie przeznaczona na rozwój terenów zielonych, w tym wykup gruntów i modernizację parków. Sfinansowanych zostanie także szereg inwestycji drogowych i sportowych, termomodernizacja szkół i placówek oraz program budowy chodników i modernizacji ulic. 20 grudnia o ostatecznym kształcie budżetu Krakowa na rok 2018 zdecydują radni.  
Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa pozytywnie odnieśli się do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Miejski Program Rewitalizacji Krakowa musi przejść aktualizację, w związku z możliwością pozyskania nowych środków finansowych. Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zapoznali się z nowym dokumentem i wydali na jego temat opinię.
Wyremontowane alejki i montaż specjalnej blokady, która uniemożliwi samochodom bez uprawnień wjazd na teren parku – to pierwsze zmiany w parku Decjusza, poprzedzające kompleksową rewitalizację tego obszaru, które mogą zaobserwować krakowianie. Już w przyszłym roku na terenie parku powstanie także nowy plac zabaw.
Radni z klubów: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska oraz Przyjazny Kraków zgłosili poprawki do budżetu miasta na 2018 rok. Zgłosili je również poszczególni radni oraz grupy radnych.
Dziś w sobotę, 16 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 95 na ul. Wileńskiej 9 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie w ramach Festiwalu Gier Logicznych. Jak zwykle gwarantowana dobra zabawa i ciekawa rywalizacja. Dzieci, młodzież i opiekunów zapraszają: Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102, Polskie Towarzystwo Kulturalne oddział Kraków oraz Urząd Miasta Krakowa.