Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 622 pasujących obiektów:
W ramach reorganizacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 powstaje Centrum Opieki Zdrowotnej w ramach Miejskiego Ośrodka Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych. W poniedziałek, 9 kwietnia, uroczyście wmurowano kamień węgielny. Powstający obiekt będzie największym w Polsce budynkiem energooszczędnym budowanym w technice pasywnej. Centrum Opieki Zdrowotnej w nowo budowanym obiekcie będzie udzielało świadczeń niestacjonarnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradnictwa medycznego i socjalnego oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną.
Zrealizowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich termomodernizacja trzech budynków Nowohuckiego Centrum Kultury przeszła przez gęste sito kontroli przeprowadzonej przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt o wartości 4,5 mln zł dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT).
W 2021 r. torowiska w Krakowie nie będą wymagały remontów, a tylko bieżącego utrzymania. To z pewnością piękna wizja. A czy realna? Zapewniał to Andrzej Mikołajewski, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.
W ciągu trzech lat tory w Krakowie będą w stanie wymagającym jedynie bieżącego utrzymania – tak zakładają plany remontowe Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Sytuacja na torach nie odbiega od tej w innych miastach.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu realizuje współfinansowany przez Unię Europejską program modernizacji torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt otrzymał dofinansowanie o wartości 76,5 mln zł. Dzięki temu na krakowskie torowiska przeznaczonych zostanie w sumie 140 mln zł.
Komisja Budżetowa opiniowała szereg uchwał, miedzy innymi druki dotyczące zmian w budżecie miasta 2018 i druk w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielania dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - otrzymały pozytywną opinie komisji.
W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont chodników w kilku lokalizacjach w Krakowie. Na początek robotnicy zajmą się traktem pieszym przy ul. Opolskiej. Modernizowany będzie odcinek od ul. Batalionu Skała AK do zakrętu ze stacją paliw. Poza tym w najbliższym czasie prace będą prowadzone również przy al. Kijowskiej, oraz ul. Królewskiej, Palacha i Jałowcowej.
Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk stosowanych w miastach o charakterze historycznym i poszukiwanie rozwiązań w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego – takie zagadnienia zostały poruszone podczas pierwszej edycji konferencji „Miasta historyczne 3.0”, która od 1 do 2 marca odbywała się w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
Kończy się pierwsza faza modernizacji trasy E30 Kraków – Katowice, na odcinku pomiędzy Krakowem Głównym a Mydlnikami. Obejmuje on m.in. modernizację i budowę pięciu wiaduktów kolejowych. Tempo robót i zakres prac pozwalają na szersze otwarcie ruchu drogowego pod jednym z nich – na ul. Armii Krajowej. Od piątku, 2 marca, kierowcy jadą tą ulicą dwoma pasami w każdą stronę.
Jednym z najważniejszych druków, jakimi radni zajmą się na 95. sesji RMK, będzie drugie czytanie projektu uchwały o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. To nie wszystko. Radni w sumie będą procedować 39 projektów uchwał.