Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 159 pasujących obiektów:
Od Zakrzówka po Zalew Nowohucki. Od parku Zaczarowanej Dorożki po kopiec Krakusa. Kraków jest naturalnie piękny. Zachęcamy do spędzania wolnego czasu wśród zieleni na świeżym powietrzu. Takich miejsc w naszym mieście jest bez liku.
Niedawno krakowski Zakrzówek stał się na weekend miejscem wyjątkowych zmagań sportowych. 12 sierpnia odbyła się tam trzecia edycja Xterra Poland – zawodów triathlonowych w wersji terenowej.
Wypoczynek nad wodą to idealny sposób na spędzenie wolnego czasu w upalne dni. Zobacz, gdzie bezpiecznie zrelaksujesz się w Krakowie.
W środę, 4 lipca, Wydział Kształtowania Środowiska UMK wydał decyzję, która nie zezwala na usunięcie 25 drzew i 290 m 2 krzewów drzew objętych wnioskiem złożonym przez inwestora na terenie przy ul. Wyłom i św. Jacka. Decyzja urzędu w tej sprawie została doręczona inwestorowi. W postępowaniu na prawach strony wzięły udział dwie organizacje społeczne, które do czwartku, 12 lipca, nie odebrały przedmiotowej decyzji.
Radni zdecydują o planie ochrony zieleni. W środę, 4 lipca, na sesji Rady Miasta Krakowa, radni zajmą się planem dla obszarów przyrodniczych. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje swoimi granicami 215 obszarów o łącznej powierzchni ok. 3322 ha, co stanowi ponad 10 proc. powierzchni miasta.
Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa od 1971 roku, niejednokrotnie wspierało mieszkańców w czasie kataklizmów, powodzi, a na co dzień chroni ich na czterech największych kąpieliskach w Krakowie. O działalności krakowskiego WOPR oraz o środkach finansowych dyskutowano na posiedzeniu Komisji Praworządności.
Podczas 106. sesji radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krakowa za 2017 r. oraz przyznali Prezydentowi absolutorium. Poprzedzająca sesję absolutoryjną 105. sesja zwyczajna została przerwana i będzie kontynuowana 4 lipca, w środę.
Od 2016 r. do teraz Miasto wykupiło 18 działek i udziały na 4 działkach w rejonie Zakrzówka przeznaczając na ten cel 28 mln zł. A to nie koniec. Gmina stara się o wykup kolejnych terenów zielonych, które w przyszłości zostaną przeznaczone pod park Zakrzówek. Rozpoczęcie rewitalizacji tego terenu rozpocznie się w 2019 r.
W środę, 27 czerwca, na Radzie Miasta Krakowa odbędzie się I czytanie planu miejscowego dla 215 tzw. obszarów przyrodniczych. Jeśli radni nie będą mieć przeciwwskazań, plan zostanie przyjęty na kolejnej sesji w drugim czytaniu.
Pod dużym znakiem zapytania stanął plan ochrony 215 terenów zielonych w Krakowie. Wszystko dlatego, że spora część tych terenów to działki prywatne. Ich właściciele licznie stawili się na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, aby zaprotestować przeciwko uchwaleniu planu.