Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 156 pasujących obiektów:
W środę, 4 lipca Wydział Kształtowania Środowiska UMK wydał decyzję nie zezwalającą na usunięcie 25 drzew i 290 m 2 krzewów drzew objętych wnioskiem złożonym przez inwestora na terenie przy ul. Wyłom i św. Jacka. Decyzja Urzędu w tej sprawie została doręczona inwestorowi. W postępowaniu na prawach strony wzięły udział dwie organizacje społeczne, które do czwartku, 12 lipca nie odebrały przedmiotowej decyzji.
Radni zdecydują o planie ochrony zieleni. W środę, 4 lipca, na sesji Rady Miasta Krakowa, radni zajmą się planem dla obszarów przyrodniczych. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje swoimi granicami 215 obszarów o łącznej powierzchni ok. 3322 ha, co stanowi ponad 10 proc. powierzchni miasta.
Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa od 1971 roku, niejednokrotnie wspierało mieszkańców w czasie kataklizmów, powodzi, a na co dzień chroni ich na czterech największych kąpieliskach w Krakowie. O działalności krakowskiego WOPR oraz o środkach finansowych dyskutowano na posiedzeniu Komisji Praworządności.
Podczas 106. sesji radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krakowa za 2017 r. oraz przyznali Prezydentowi absolutorium. Poprzedzająca sesję absolutoryjną 105. sesja zwyczajna została przerwana i będzie kontynuowana 4 lipca, w środę.
Od 2016 r. do teraz Miasto wykupiło 18 działek i udziały na 4 działkach w rejonie Zakrzówka przeznaczając na ten cel 28 mln zł. A to nie koniec. Gmina stara się o wykup kolejnych terenów zielonych, które w przyszłości zostaną przeznaczone pod park Zakrzówek. Rozpoczęcie rewitalizacji tego terenu rozpocznie się w 2019 r.
W środę, 27 czerwca, na Radzie Miasta Krakowa odbędzie się I czytanie planu miejscowego dla 215 tzw. obszarów przyrodniczych. Jeśli radni nie będą mieć przeciwwskazań, plan zostanie przyjęty na kolejnej sesji w drugim czytaniu.
Pod dużym znakiem zapytania stanął plan ochrony 215 terenów zielonych w Krakowie. Wszystko dlatego, że spora część tych terenów to działki prywatne. Ich właściciele licznie stawili się na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, aby zaprotestować przeciwko uchwaleniu planu. 
Wypoczynek nad wodą to idealny sposób na spędzenie wolnego czasu w upalne dni. Zobacz, gdzie podczas wakacji zrelaksujesz się w Krakowie. Przedstawiamy kilka propozycji, gdzie w mieście można wypocząć w letnie dni.
105. sesja Rady Miasta Krakowa rozpocznie się w środę, 27 czerwca o godz. 10:00 w sali Obrad RMK przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Na jej początku odbędą się pierwsze czytania: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2017 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2017 oraz absolutorium za rok 2017 dla Prezydenta Miasta Krakowa.
Przyszłość miejskich działek w rejonie ul. św. Jacka jest znana. Tereny te pozostaną zielone i dostępne dla mieszkańców, a w przyszłości będą włączone do parku na Zakrzówku.