Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 587 pasujących obiektów:
We wrześniu minie 40 lat od czasu kiedy Kraków, jako pierwsze miasto europejskie, został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W czwartek, 8 lutego, rozpoczęły pracę zespoły doradcze, które udzielają mieszkańcom Krakowa najbardziej aktualnych informacji dotyczących miejskich programów wsparcia PONE i LPO oraz służą radą, w jaki sposób wymienić piec na ogrzewanie proekologiczne.
Mając na uwadze polepszenie jakości powietrza w mieście Kraków, prosimy o rzetelne i jak najbardziej szczegółowe wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje pozwolą dotrzeć do jak największej liczby osób z informacją o możliwości skorzystania z dotacji na wymianę systemu ogrzewania na proekologiczny.
Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018.
30 stycznia przekazana została dotacja dla niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego w wysokości 7 640 330,86 zł. Podstawowa kwota dotacji została wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz na podstawie wskaźników procentowych określonych w tej ustawie. W najbliższych miesiącach dokonane zostaną wyrównania.
93. sesja Rady Miasta Krakowa trwała prawie 8 godzin. Radni podjęli 32 uchwały i jedną rezolucję. 6 projektów uchwał procedowanych było podczas pierwszych czytań.
24 stycznia Rada Miasta Krakowa przyjęła nową uchwałę dotacyjną, regulującą tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek. Nowe przepisy wejdą w życie w lutym. W międzyczasie obowiązywać będą stawki dotacji wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które zostaną później wyrównane do wskaźników procentowych ujętych w uchwale Rady Miasta. Uchwała ta zakłada także zwiększenie – od kwietnia tego roku – stawki dotacji dla niesamorządowych przedszkoli publicznych ze 115% do 120%.
Właściciele publicznych przedszkoli pojawili się na Komisji Edukacji. Przyszli po to, by zaprotestować przeciwko planowanej obniżce dotacji.
24 stycznia, jak zwykle o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się 93. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku przewidziano 42 punkty.
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o. prowadzi projekt „Zmiana na plus”, w ramach którego oferuje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie zawodowe, m.in. w postaci praktyk i szkoleń, oraz doradztwo grupowe i indywidualne. Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.