Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 11,29 µg/m3 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-22 09:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-22 09:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-22 09:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-22 09:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-22 09:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-22 09:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-22 09:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 270 pasujących obiektów:
W tym roku na mapie Krakowa mają pojawić się kolejne placówki świadczące opiekę nad dziećmi do lat trzech. Miasto planuje zakup nieruchomości, by uruchomić w nich żłobki.
1 stycznia wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W Krakowie około 2000 nowych rodzin będzie kwalifikować się do otrzymania Karty.
Program budownictwa komunalnego, szkoły i domy kultury, nowe ulice i linie tramwajowe. Na ponad 20 zadań Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie na ten rok w przyjętym przez Radę Miasta Krakowa zabezpieczono kwotę ok. 93 mln zł. Na razie, bo zgodnie z planem w ciągu tego roku ZIM ma przejąć cześć zadań, których obecnie realizatorem jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Komisja Zdrowia, Profilaktyki i Uzdrowiskowej spotkała się 8 stycznia, by zaopiniować budżet miasta Krakowa oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Poza tym radni zapoznali się z projektami uchwał w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.
1 stycznia wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W Krakowie około 2000 nowych rodzin będzie kwalifikować się do otrzymania Karty.
W holu głównym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie zawisł obraz namalowany na podstawie modeli plastelinowych wykonanych przez małych pacjentów. Lepiły także dzieci z Ukrainy, Kazachstanu i Madagaskaru. Międzynarodowy projekt realizuje fundacja „Obraz w pigułce”.
Podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniające dziennych opiekunów lub dzienni opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków mogą już ubiegać się o dotacje celowe na przyszły rok. Wnioski są przyjmowane do czwartku, 20 grudnia.
1530 oczyszczaczy powietrza trafiło do 170 krakowskich samorządowych żłobków, przedszkoli i szkół. Dzięki przetargowi Gminie Miejskiej Kraków udało się zakupić oczyszczacze w bardzo konkurencyjnej cenie – całkowita wartość zamówienia wyniosła 1 360 245 złotych, czyli 885 zł za jedno urządzenie.
6 grudnia, o godz. 19.00, w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się aukcja charytatywna, zorganizowana przez fundację „Obraz w pigułce”. Dochód z licytacji obrazów przekazany został na budowę żłobka w jednym z najbiedniejszych regionów Madagaskaru – Fort Dauphin. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Jacka Majchrowskiego.
Ostatnia w VII kadencji sesja RMK trwała 7 godzin. Radni podjęli 63 uchwały. Jeden projekt uchwały został przez radnych odrzucony, a jeden wycofany ze spraw w toku.