Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 264 pasujących obiektów:
Podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniające dziennych opiekunów lub dzienni opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków mogą już ubiegać się o dotacje celowe na przyszły rok. Wnioski są przyjmowane do czwartku, 20 grudnia.
1530 oczyszczaczy powietrza trafiło do 170 krakowskich samorządowych żłobków, przedszkoli i szkół. Dzięki przetargowi Gminie Miejskiej Kraków udało się zakupić oczyszczacze w bardzo konkurencyjnej cenie – całkowita wartość zamówienia wyniosła 1 360 245 złotych, czyli 885 zł za jedno urządzenie.
6 grudnia, o godz. 19.00, w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się aukcja charytatywna, zorganizowana przez fundację „Obraz w pigułce”. Dochód z licytacji obrazów przekazany został na budowę żłobka w jednym z najbiedniejszych regionów Madagaskaru – Fort Dauphin. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Jacka Majchrowskiego.
Ostatnia w VII kadencji sesja RMK trwała 7 godzin. Radni podjęli 63 uchwały. Jeden projekt uchwały został przez radnych odrzucony, a jeden wycofany ze spraw w toku.
Podczas sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w środę, 7 listopada, radni przyjęli projekt uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r. Podstawowym celem udzielania dotacji jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę nad dziećmi w podmiotach innych niż gminne. Udzielanie dotacji ww. podmiotom ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech.
Podczas środowej sesji Rady Miasta Krakowa radni podejmą decyzję w sprawie projektu uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r. Podstawowym celem udzielania dotacji jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę nad dziećmi w podmiotach innych niż gminne. Udzielanie dotacji wyżej wymienionym podmiotom ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech.
Poniżej zamieszczamy codzienny skrót informacji o bieżących remontach, awariach i innych utrudnieniach na krakowskich drogach.
Od 5 listopada przyjmowane są wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w nowej formule. Od teraz mogą się o nią ubiegać także osoby niepełnosprawne powyżej 25. roku życia.
Poniżej zamieszczamy codzienny skrót informacji o bieżących remontach, awariach i innych utrudnieniach na krakowskich drogach.
Od poniedziałku, 5 listopada, rozpoczął działalność opiekuńczą finansowany przez Gminę Miejską Kraków żłobek przy ul. Cystersów 26 w Krakowie (50 miejsc). W środę, 31 października, o godz. 12.15, nastąpiło wręczenie podmiotowi prowadzącemu placówkę umowy dotyczącej organizacji żłobka.