Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 870 pasujących obiektów:
W okresie ferii zimowych, od 12 do 23 lutego, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień będzie prowadzić nieodpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców. Dorośli dowiedzą się m.in., jak zapewnić swoim pociechom bezpieczeństwo w sieci i jak zapobiegać uzależnieniom behawioralnym, a najmłodsi przejdą trening asertywności i radzenia sobie ze stresem.
W ostatnich kilku latach liczba dzieci cudzoziemskich w krakowskich szkołach znacząco wzrosła: w 2013 r. takich uczniów było 215, w tym roku szkolnym jest ich już ponad 2,3 tysiąca. Praca z uczniem obcokrajowcem to duże wyzwanie dydaktyczne i wychowawcze. Miasto na różne sposoby wspiera nauczycieli pracujących z klasami, do których chodzą dzieci narodowości innych niż polska – finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowywanie przewodników metodycznych, a ostatnio powołanie doradcy metodycznego ds. wielokulturowości to niektóre z tych działań.
W niecały rok strasząca wyglądem rudera przy ul. Kaczeńcowej w Nowej Hucie stała się funkcjonalnym i ładnym budynkiem, z którego korzystają nowohuccy harcerze. Za realizację projektu odpowiedzialny był Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.
data: poniedziałek, 5 lutego godzina: od 9.00 do 15.00 miejsce: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Moto Park, ul. Rzepakowa 4R Zapraszam na szkolenie techniki jazdy strażników miejskich pod okiem światowej klasy kierowcy Michała Kościuszki z wykorzystaniem nowoczesnego toru sportowo-szkoleniowego Moto Park. Szkolenie odbędzie się w poniedziałek, 5 lutego, od godz. 9.00 do 15.00, w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy, przy ul. Rzepakowej 4R. Maciej Grzyb Dyrektor Biura Prasowego
Doskonalenie techniki jazdy strażników miejskich pod okiem światowej klasy kierowcy Michała Kościuszki - to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w historii Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Pomysł przeszkolenia funkcjonariuszy powstał na początku tego roku i jest zapowiedzią kolejnych wspólnych projektów rajdowca ze strażą miejską. Szkolenie odbędzie się w poniedziałek, 5 lutego, od godz. 9.00 do 15.00, w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy, przy ul. Rzepakowej 4R.
W czwartek, 25 stycznia, została oficjalnie oddana do użytku nowoczesna, wielofunkcyjna hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika. Jej budowa trwała niecałe dwa lata – kamień węgielny wmurowano latem 2016 r. Tak zaczyna się nowy etap w historii placówki, która jesienią tego roku będzie obchodziła 40-lecie swojej działalności.
Stylu życia, używania substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych oraz postaw wobec używania substancji psychoaktywnych – tego dotyczyły badania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przeprowadzone wśród krakowskich uczniów. Z wynikami analizy mieli okazje  zapoznać się członkowie Komisji Praworządności.
Już prawie rok działa w Krakowie Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej, w którym mieszkańcy poszkodowani w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Przez ten czas placówka udzieliła około 150 porad i pomogła wielu poszkodowanym wrócić do pełnej aktywności zawodowej. Centrum prowadzi Fundacja Pomocy Poszkodowanym „Razem”. Konsultacji udzielają prawnicy fundacji i osoby z nią współpracujące w zakresie psychologii, wiedzy rzeczoznawczej i poprawy bezpieczeństwa.
Około 700 uczestników – głównie trenerów i instruktorów sportowych, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą – bierze udział w konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Wydział Sportu UMK. Jaki wpływ na organizm młodego człowieka mają alkohol, narkotyki i substancje psychoaktywne? Jakie ryzyko wiążę się z „dopalaniem” w sporcie? Jak postępować z dzieckiem, którego rodzina boryka się z problemem uzależnienia lub przemocy? Na te pytania zaproszeni specjaliści odpowiadają 18 stycznia w TAURON Arenie.
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o. prowadzi projekt „Zmiana na plus”, w ramach którego oferuje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie zawodowe, m.in. w postaci praktyk i szkoleń, oraz doradztwo grupowe i indywidualne. Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.