Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 162 pasujących obiektów:
W odpowiedzi na artykuł Anny Agaciak, „Na Rakowicach sypią się groby” („Dziennik Polski”, 14.03.2017), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wyjaśnia, że zgodnie z przejętymi kompetencjami, Miejski Konserwator Zabytków nadzoruje prace konserwatorskie i budowlane prowadzone na cmentarzu Rakowickim na obszarze objętym ochroną konserwatorską. W tym roku kwota przeznaczona na prace konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach wyniesie 80 000 zł. Niestety, tych i kilku innych, ważnych informacji zabrakło w artykule Anny Agaciak.
Środki własne, dotacje z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i dofinansowanie ze środków unijnych - to sposoby na pozyskanie środków na rewitalizację obiektów fortecznych na terenie Krakowa. Twierdza Kraków to łącznie niemal 150 obiektów, z czego tylko 20 zarządza Miasto. Struktura własnościowa tych obiektów jest bardzo zróżnicowana. Zielenią forteczną zajmuje się natomiast Zarząd Zieleni Miejskiej. O Twierdzy Kraków rozmawiali we wtorek, 14 lutego, radni i specjaliści zajmujący się ochroną zabytków podczas połączonych komisji RMK – Kultury i Ochrony Zabytków oraz Promocji i Turystyki.
26 stycznia zostało uroczyście podpisane porozumienia, na mocy którego strony: Gmina Miejska Kraków, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, uregulowały sprawę własności prawnej gruntów wchodzących w obszar przyszłego muzeum, włączając w jego obręb historyczny obiekt – Szary Dom. Grunt – 5/100 nieruchomości zabudowanej, został odkupiony przez Miasto od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Porozumienie stanowi kamień milowy na drodze realizacji przyszłego Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie dawnego KL Plaszow.
Wybitny historyk, nestor polskiej mediewistyki, prof. dr. hab. Jerzy Wyrozumski wygłosi dziś w Sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory wykład pt. „Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”. Wystąpienie rozpocznie się o godz. 17.15, a po nim planowana jest debata, w której udział zapowiedział m.in. ks. bp Grzegorz Ryś. Na spotkanie zapraszają Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Początek roku 2017 to otwarcie nowego etapu współpracy pomiędzy instytucjami kultury: Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Narodowym w Krakowie. Porozumienie to otwiera nowe perspektywy rozwoju badań nad Krakowem, jego historią, sztuką i kulturą. Umowa została podpisana we wtorek, 3 stycznia w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach. W uroczystości wziął udział Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Andrzej Kulig.
data: wtorek, 3 stycznia godzina: 12:00 miejsce: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Sala Michałowskiego) Serdecznie zapraszam na uroczystość podpisania umowy o współpracy między Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Narodowym w Krakowie. Umowa zostanie podpisana we wtorek, 3 stycznia o godz. 12.00 w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Sala Michałowskiego). Intencją sygnatariuszy porozumienia jest przybliżanie historii i kultury Krakowa zarówno jego mieszkańcom, jak i turystom, dzięki ściślejszej współpracy między organizacjami. Umowa otwiera też nowe perspektywy rozwoju badań nad Krakowem – jego dziejami, sztuką i kulturą. W uroczystości weźmie udział Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.   Maciej Grzyb Dyrektor Biura Prasowego
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski 11:30 – Wizyta gospodarska na dwóch nowych placach zabaw na Plantach – „Plantusiu” i „Dzikich Plantach”, plac zabaw „Plantuś” przy Muzeum Archeologicznym Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig 12:00 – Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Narodowym w Krakowie, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Sala Michałowskiego)
Projekt zestawu klocków LEGO, z którego można ułożyć krakowskie Sukiennice, bierze udział w konkursie ogłoszonym przez najsłynniejszego producenta klocków. Na stronie ideas.lego.com trwa głosowanie – weź w nim udział, aby zestaw klocków, z którego można ułożyć jeden z symboli Krakowa wszedł do seryjnej produkcji.
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków zebrała się, by zaopiniować projekt Budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 - w zakresie merytorycznego działania Komisji. Nie obyło się bez pytań ze strony radnych.
„Przewodnik po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty” wraz z aplikacją mobilną otrzymał nagrodę w konkursie „Samorząd Równych Szans” 2016 w kategorii miast wojewódzkich na najlepsze projekty dla osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy. W kategorii najlepsza gmina w Polsce publikacja otrzymała wyróżnienie. Gala wręczenia nagród odbyła się 25 listopada w Andel’s Hotel Cracow.