Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1641 pasujących obiektów:
Radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza wysłuchali informacji na temat kontroli spalin pojazdów i działania w zakresie poprawy jakości powietrza w Krakowie. Przedstawił ją Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie.
Radni z Komisji Infrastruktury dyskutowali podczas posiedzenia o ważnych dla mieszkańców sprawach: przebudowie ulicy Klasztornej i Brzeskiej; zmianach w Strefie Płatnego Parkowania czy w taryfie opłat w komunikacji miejskiej.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa na kadencję 2018-2023.
Początek roku sprzyja podsumowaniom. Instalacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w 2018 roku pracowała efektywnie, przekształcając odpady komunalne z terenu Krakowa w energię elektryczną i cieplną. Warto zaznaczyć, że podobnie jak w poprzednich latach, w ubiegłym roku możliwość zwiedzania Ekospalarni cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – w 2018 roku odwiedziło ją blisko 6,5 tysiąca osób!
Radni zapoznali się z projektem zmian w taryfie biletowej, który został opracowany przez Zarząd Transportu Publicznego. Wśród propozycji jest m.in. obniżenie ceny biletu sieciowego dla posiadaczy Karty Krakowskiej z 72 zł do 69 zł, podwyżka ceny biletu jednorazowego o 20 groszy czy zamiana biletu 20-minutowego na 15-minutowy w dotychczasowej cenie. Głównym celem jest zachęcenie jak największej grupy mieszkańców do regularnego korzystania z transportu zbiorowego.
Rozpoczęły się konsultacje projektu regulaminu tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Każdy, kto chciałby wypowiedzieć się na temat zasad, według których przeprowadzony zostanie nabór projektów i głosowanie, ma na to czas do 1 marca.
W ramach środków z budżetu obywatelskiego naprawione zostały schody prowadzące od ul. Nad Sudołem do ul. Opolskiej. Uzupełniono podjazdy i zamontowano poręcze, dzięki czemu osoby starsze, niepełnosprawne czy z wózkami mogą bezpiecznie i komfortowo z nich korzystać. Prace pochłonęły 35 tys. zł.
Jesteś opiekunem osoby starszej? Chciałbyś wiedzieć, jak prawidłowo ją pielęgnować, rehabilitować, czy nieść pierwszą pomoc? W ramach projektu „Poradnia opiekunów rodzinnych u Helclów” – jednego ze zwycięskich pomysłów budżetu obywatelskiego 2018 r., mieszkańcy dzielnicy I mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów i poradnictwa.
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 2018-2022 na terenie Gminy Miejskiej Kraków była jednym z tematów posiedzenia Komisji Infrastruktury. Radni pozytywnie zaopiniowali też projekt uchwały w sprawie programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
W środę, 30 stycznia odbędzie się 6. posiedzenie Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 36 punktów. Radni m.in. odbędą drugie czytania projektów uchwał w sprawie zmian w „Krakowskim programie małej retencji wód opadowych”, zagłosują w sprawie przyjęcia Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego  na lata 2019-2021, a także Miejskiego programu ochrony zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.