Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 902 pasujących obiektów:
„Co nowego w Ordynacji Podatkowej – reforma ogólnego prawa podatkowego” – pod takim tytułem potrwa XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 marca, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zgodnie z prawem, osoby lub podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, mają obowiązek niezwłocznego złożenia do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK wypełnionego oświadczenia.
O wynikach finansowych Stadionu Miejskiego im. H. Reymana, kosztach jego utrzymania i najemcach rozmawiali radni z Komisji Sportu i Kultury Fizycznej.
Czy stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy ogrodzie zoologicznym, na której postawienie miasto planuje przekazać dotację, powinna być ogólnodostępna? Według radnych z Komisji Infrastruktury - tak.
Radni z Komisji Infrastruktury pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie nowego cennika biletów komunikacji miejskiej w Krakowie oraz w sprawie dodatkowej zniżki na komunikację miejską dla posiadaczy Karty Krakowskiej.
36 mandatów, 13 pouczeń i trzy wnioski o ukaranie do sądu – to efekty kolejnej akcji MPK SA i straży miejskiej pod hasłem „Bezpieczny powrót”. Wspólne patrole rozpoczęły się w piątek, 8 marca, o godz. 20 i trwały do soboty, 9 marca, do godz. 4.00. W tym czasie skontrolowano pojazdy linii nr 129, 139, 484, 601, 608 i 610.
9. i 10. sesje nadzwyczajne trwały w sumie prawie 6 godzin. Podczas ich trwania radni podjęli dwie uchwały, jeden projekt zdjęli z porządku obrad, jeden odrzucili, wysłuchali też informacji o uchyleniu uchwały.
Na środowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa, odrzucono projekt radnych klubu PiS, zakładający wprowadzenie 98-procentowej bonifikaty na jednorazową opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów. Jeszcze przed wyborami RMK podjęła uchwałę, że osoby, które decydują się na wniesienie jednorazowej opłaty przekształceniowej otrzymują w przypadku gruntów gminnych 60 proc. bonifikaty, czyli dokładnie tak samo jak na terenach Skarbu Państwa.
Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę autorstwa Przewodniczącego RMK Dominika Jaśkowca w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Bonifikata 98% ma przysługiwać od opłat rocznych.
Przejmujący portret ociemniałego Wita Stwosza, twórcy ołtarza w kościele Mariackim, oraz jego niecodzienną historię będzie można poznać podczas weekendowego zwiedzania Domu Jana Matejki przy ul. Floriańskiej 41. W sobotę, 9 marca, wystawę zwiedzimy za symboliczną złotówkę, w niedzielę muzeum będzie dostępne bezpłatnie.