Stan powietrza umiarkowany niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 83 µg/m3 PM10 - 105µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 23:00 PM10 - 73µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 23:00 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 23:00 PM10 - 81µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 23:00 PM10 - 106µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 23:00 PM10 - 70µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 23:00 PM10 - 90µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 23:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu