Rugby dla każdego

Rugby dla każdego
Fot. Magiczny Kraków

Przejdź do:

OPISU PROGRAMU >>>

HARMONOGRAMU ZAJĘĆ >>>

 

Program „Rugby dla każdego” to innowacyjny projekt realizowany przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy współpracy z Nowa Huta Rugby Klub Kraków pod patronatem Polskiego Związku Rugby. Głównym celem programu jest popularyzacja rugby jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci, zachęcanie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów. Kluczowym założeniem programu są działania profilaktyczne w zakresie zagrożeń przestępczością oraz zjawiskami patologicznymi, a także wykluczeniu dzieci z peryferyjnych obszarów Krakowa. Program zakłada wychowanie dzieci i młodzieży poprzez ich udział w systematycznych zajęciach sportowych rugby oraz zajęciach animacji sportowej w ramach innych dyscyplin sportowych z programowymi elementami profilaktyki wobec przemocy i uzależnień.

 Zajęcia są alternatywą spędzania czasu wolnego na aktywności sportowo – rekreacyjne, dając możliwość edukacji najmłodszych ( kształtowanie charakteru, samodyscypliny, odpowiedzialność) oraz przekazywania uczestnikom zajęć wartości, którymi każdy sportowiec winien się kierować nie tylko na boisku. Są one również szansą na wzbudzenie i doskonalenie sportowej pasji wśród najmłodszych, postaw prospołecznych oraz integrację poprzez sport.

„Rugby dla każdego” to propozycja dla każdej grupy wiekowej. Dzieci młodszych klas szkoły podstawowej uczestniczą w sportowej zabawie - bezkontaktowej formie rugby – Rugby Tag, a uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół średnich w zajęciach prowadzonych w formie treningów i zawodów w ramach rozgrywek PZR – Regionalnych Turniejach Dzieci i Młodzieży do lat 15. Uczestnicy zapoznani zostaną z techniką, metodyką i taktyką rywalizacji sportowej w rugby.

Głównymi celami programu są m.in.:

 1. wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią poprzez kształtowanie w nich w ramach aktywności sportowej i edukacyjnej pożądanych postaw i umiejętności w sytuacjach zagrożeń przemocą i uzależnieniami, a także korzystania z przysługujących im praw,
 2. popularyzacja i upowszechnianie rugby z szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z uprawiania Rugby: dobre zdrowie, poczucie bezpieczeństwa, poczucie odpowiedzialności, kształtowanie charakteru, harmonijny rozwój psychofizyczny,
 3. stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk,
 4. realizowanie spójnego modelu procesu szkoleniowego i wychowawczego zgodnego z wytycznymi PZR oraz World Rugby,
 5. współpracowanie z Małopolskim Okręgowym Związkiem Rugby przy powołaniach do konsultacji kadry Małopolski, reprezentującej nasz region
 6. budowanie ścieżki rozwoju kariery rugby stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce,
 7. animacja sportowa, ruchowa i wychowawcza w ramach: rugby, koszykówki, piłki nożnej i tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z rejonu Nowej Huty.

 

Harmonogram zajęć (od 15.03.2018 do 15.06.2018)

Trener I:

 • Kategoria Mikrus - Poniedziałek 13:30 – 15:00 – Hala Pneumatyczna Szkoły Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 Kraków
 • Kategoria Mini-żak - Środa 15:15 – 16:45 - Hala Pneumatyczna Szkoły Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 Kraków

Trener II:

 • Kategoria Mini-żak/Żak - Środa 18:30 – 20:00 – Szkoła Podstawowa nr 80 os. Na Skarpie 8 Kraków 
 • Kategoria Żak/Młodzik - Piątek 18:00 – 19:30 – Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jaskrowa 5 Kraków

Trener III:

 • Kategoria Mini-żak zaawansowany - Piątek 15:30 – 17:30 Narodowe Centrum Rugby 7, ul. Darwina 49A Kraków

Trener IV ( animator ):

 • Zajęcia animacyjne obejmujące dyscypliny: rugby, koszykówka, piłka nożna i tenis stołowy od Poniedziałku do Piątku Godz. 14:00-20:00 Narodowe Centrum Rugby 7, ul. Darwina 49A Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu