Akademia Przedszkolaka już za nami!

 Na przełomie listopada i grudnia br. Wydział Sportu UMK uruchomił darmowy miejski program „Akademia Przedszkolaka” skierowany do najmłodszych mieszkańców Krakowa, dzieci w wieku 4-6 lat z oddziałów przedszkoli publicznych i niepublicznych.

 

Akademia Przedszkolaka już za nami!
Fot. Magiczny Kraków

Program realizowany był od 15 listopada – 9 grudnia 2016 r. w godzinach dopołudniowych w Małej Hali TAURON Arena Kraków przez nauczycieli wychowania fizycznego różnych specjalizacji, zatrudnionych w MOS Wschód Kraków.

Celem projektu było zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, zapoznanie z różnorodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu oraz rozbudzenie sportowej pasji w dziecku, która może przerodzić się w „Sport na całe życie”. Dodatkową atrakcją programu była  możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w nowoczesnej, w pełni wyposażonej hali sportowej, sąsiadującej bezpośrednio z Areną, na której odbywają się zawody rangi krajowej  i międzynarodowej.

Zajęcia prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego różnych specjalizacji, w atmosferze wzajemnego szacunku, z poszanowaniem zasad fair play. Ćwiczenia miały charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników.

W programie uczestniczyło ponad 3000 dzieci z 77 przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu miasta Krakowa, które zgłosiły się do udziału.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA GNIADEK
Podmiot publikujący: Wydział Sportu