Dokument archiwalny

NABÓR NA STANOWISKO TRENERA – ANIMATORA

W związku z realizacją programu miejskiego programu sportowego realizowanego na boiskach wielofunkcyjnych w tym boiskach typu ORLIK, Urząd Miasta Krakowa - Wydział Sportu ogłasza NABÓR NA STANOWISKO TRENERA – ANIMATORA.

NABÓR NA STANOWISKO TRENERA – ANIMATORA
Fot. www.krakow.pl

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

Trenerem, zgodnie z założeniami miejskiego programu sportowego realizowanego na boiskach wielofunkcyjnych w tym boiskach typu ORLIK, może być osoba, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia potwierdzone stosownymi dokumentami.

Trener - animator jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów gwarantującego w razie zaistnienia szkody pokrycie ewentualnego roszczenia.

 

2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • Prowadzenie w każdym miesiącu obowiązywania umowy zajęć sportowo-rekreacyjnych z różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży.
 • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych, turniejów sportowych.
 • Opracowanie harmonogramu zajęć i prowadzenie dziennika zajęć.

 

3. WARUNKI PRACY I PŁACY:

 • Umowa zlecenie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2017 r.
 • Wymiar czasu pracy: 70 godzin lub 140 godzin w miesiącu wg harmonogramu.
 • Wynagrodzenie ryczałtowe brutto płatne z dołu w miesięcznych ratach.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie określonym w ww. projekcie, CV.

 

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:

 • Orlik przy al. Dygasińskiego 15, którego operatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10.
 • Orlik przy ul. Fortecznej 75. którego operatorem jest KS Orzeł Piaski Wielkie.
 • Orlik przy ul. Na Błonie 15 B, którego operatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8.

 

Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2017 roku drogą mailową na adres sp.umk@um.krakow.pl W razie pytań proszę kontaktować się z Wydziałem Sportu UMK pod nr tel.: 12 616 9394 lub 12 616 9396

Tagi: praca, sport

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu