Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”, jako jedyna placówka w Krakowie, prowadzi miejski program nauki jazdy na łyżwach skierowany do dzieci w ramach szkolnych lekcji wychowania fizycznego. Uczestnikami zajęć są uczniowie najmłodszych klas krakowskich szkół podstawowych oraz grupy przedszkolne cztero- i pięciolatków. Koszt tych zajęć w całości finansowany jest ze środków miejskich przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci
Fot. MOS Zachód

Mimo, że większość krakowian kojarzy MOS Zachód z malowniczym gminnym stadionem lekkoatletycznym położonym w centrum Miasta, to od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia na sztucznym lodowisku przy ulicy Siedleckiego, instruktorzy Ośrodka nieprzerwanie od września do maja realizują zaplanowane na każdy sezon zajęcia łyżwiarskie.

Wieloletnia praktyka oraz ciągły rozwój kadry instruktorsko pedagogicznej, doprowadził do stworzenia jedynego w swym rodzaju modelu nauczania jazdy na łyżwach dostosowanego i skierowanego do najmłodszej grupy dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola.

Pomimo, że zajęcia organizowane są od blisko czterdziestu lat i co roku cieszą się dużym zainteresowanie, to w bieżącym roku ilość zgłoszeń zaczęła rosnąć lawinowo. W początkowym okresie nauki udział w lekcjach brało około 1000 dzieci. W nadchodzącym roku szkolnym 2017/18, MOS Zachód zanotuje rekordową ilość zapisanych młodych adeptów łyżwiarstwa, których będzie około 1600.

Wzrost zainteresowania dzieci i rodziców atrakcyjnymi lekcjami wychowania fizycznego na lodowisku jest efektem zaproponowanej przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód” przemyślanej i ciekawej oferty programowej oraz możliwość dalszej kontynuacji rozpoczętej nauki w sekcjach hokeja lub jazdy figurowej.

Ważny podkreślenia jest fakt, że po przeprowadzonej wewnętrznej analizie zgłoszonych szkół, Ośrodek nie odmówił udziału w lekcjach łyżwiarstwa żadnej placówce oświatowej z miasta Krakowa. Wszystkie zgłoszone klasy otrzymały miejsce na lodowisku. Jednocześnie w obecnej chwili sekcja łyżwiarska osiągnęła maksymalny poziom liczebności grup.

Od nowego roku szkolnego na 54 godzinach w tygodniu, pojawią się dzieci z 71 klas. Jednorazowo na jednej godzinie lekcyjnej będzie przebywało 90 uczniów. Tak dużą ilość dzieci uczyć będzie sześciu w pełni wykwalifikowanych nauczycieli o długoletnim stażu pracy i dużym doświadczeniu.

Ciekawe lekcje wychowania fizycznego na łyżwach, realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”, znalazły swoje miejsce na sportowej mapie Krakowa, obok bardzo popularnych zajęć pływackich - znajdujących się w planach lekcji prawie każdej szkoły. Urozmaicone, różnorodne, rozwijające wszystkie cechy motoryczne lekcje nauki jazdy na łyżwach stanowią mocny punkt oferty sportowej Miasta, a dla najmłodszych przynoszą wymierne efekty w postaci wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowotnego. Dostarczają także wiele radości dzieciom uczestniczącym w zajęciach.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu