NABÓR NA STANOWISKO TRENERA – ANIMATORA

W związku z realizacją w 2018r. miejskiego programu sportowego „Animator Sportu”, realizowanego na boiskach wielofunkcyjnych typu ORLIK, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ogłasza nabór na STANOWISKO: TRENERA – ANIMATORA.

NABÓR NA STANOWISKO TRENERA – ANIMATORA
Fot. Magiczny Kraków

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

  • Prowadzenie w każdym miesiącu obowiązywania umowy zajęć sportowo-rekreacyjnych z różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży.
  • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć dla różnych grup wiekowych
    i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin.
  • Organizowanie gier i zabaw ruchowych, turniejów sportowych.
  • Opracowanie harmonogramu zajęć i miesięczne sprawozdania z jego wykonania.

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:

  • Orlik przy ul. Grochowskiej 20
  • Orlik przy ul. Lipskiej/Myśliwskiej
  • Orlik przy ul. Na Błonie 15 B,
  • Orlik przy ul. Pszczelnej 13

Trenerem, zgodnie z założeniami miejskiego programu sportowego realizowanego na boiskach wielofunkcyjnych w tym boiskach typu ORLIK, może być osoba, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia potwierdzone stosownymi dokumentami.

Trener - animator jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów, gwarantującego - w razie zaistnienia szkody -  pokrycie ewentualnego roszczenia.

Szczegółowe pytania dotyczące warunków pracy i płacy, zakresu wymaganych dokumentów oraz oferty należy kierować bezpośrednio do sekretariatu Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, al. Powstania Warszawskiego 6, telefon 12 411 58 66, ewentualnie drogą mailową na adres: sekretariat@ksos.pl z dopiskiem: „Animator Sportu 2018”.

Tagi: praca, sport

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu