Ankieta - uchwała krajobrazowa

Uchwała krajobrazowa to sporządzany obecnie w Krakowie dokument, którego celem jest ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

 

Wprowadzenie jednolitych zasad porządkowania przestrzeni miasta oraz konsekwentne dążenie do ich realizacji ma przeciwdziałać degradacji i zawłaszczaniu przestrzeni publicznej i przyczynić się do lepszego wyeksponowania walorów krajobrazowych Krakowa.

Projekt uchwały jest obecnie wyłożony do publicznego wyglądu. Do 13 listopada każdy mógł zapoznać się z propozycjami przygotowanymi przez Wydział Planowania Przestrzennego UMK, a do 27 listopada można było zgłosić swoje uwagi.

Ankieta

Chcemy przy tej okazji poznać Państwa zdanie na temat reklamy w kontekście estetyki Krakowa, na ile obecność reklamy w przestrzeni miejskiej stanowi problem. Mamy świadomość, jak ważne są konsultacje społeczne i właściwe rozpoznanie oczekiwań mieszkańców. W tym celu kolejny raz przygotowaliśmy krótką ankietę. Jej wypełnienie powinno zająć nie więcej niż kilka minut.

Pierwsza, zasadnicza część ankiety zawiera pytania na temat tego, na ile poszczególne obszary miasta można uznać za atrakcyjne oraz czy są obszary miasta, w których nadmiar reklamy jest zauważalny. Prosimy też o wskazanie, w jakim stopniu akceptują Państwo poszczególne nośniki reklamowe, takie jak np. billboard czy tzw. okrąglak.

Dodatkowo, w drugiej części istnieje możliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego, dzięki któremu zebrane przez nas dane będą mogły zostać następnie zestawione pod kątem wieku, płci czy miejsca zamieszkania respondentów.

Ankieta potrwa do końca 2019 r.

Dziękujemy za każdy Państwa głos!

Uchwała krajobrazowa
1. Część I (PYTANIA OBOWIĄZKOWE): W jakim stopniu następujące miejsca uznaje Pan(i) za atrakcyjne (ładne): widok z okien własnego mieszkania? *


2. budynek, w którym Pan(i) zamieszkuje? *


3. okolice miejsca zamieszkania? *


4. okolice miejsca pracy lub studiów? *


5. droga między miejscem zamieszkania a pracą lub studiami? *


6. dzielnica zamieszkania? *


7. centrum miasta? *


8. Czy zauważa Pan(i) nadmiar reklamy…: na budynku, w którym Pan(i) zamieszkuje? *


9. w okolicy miejsca zamieszkania? *


10. w okolicy miejsca pracy lub studiów? *


11. na drodze między miejscem zamieszkania a pracą lub studiami? *


12. w dzielnicy zamieszkania? *


13. w centrum miasta? *


14. Proszę wskazać, czy akceptuje Pan(i) następujące nośniki reklamy: w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania: tablica wielkoformatowa (billboard)? *


15. w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania: słup plakatowo-reklamowy (tzw. okrąglak)? *


16. w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania: reklama na wiatach przystankowych (panele reklamowe)? *


17. w całym mieście: reklama sytuowana na budynkach? *


18. w całym mieście: wielkoformatowa reklama na rusztowaniach przy elewacjach budynków? *


19. Część II (PYTANIA NIEOBOWIĄZKOWE): Czy zechce nam Pan(i) przybliżyć swoją osobę *


20. Czy mieszka Pan(i) w Krakowie?


21. Jeżeli tak, to w jakiej dzielnicy Krakowa Pan(i) zamieszkuje?


22. Płeć


23. Wiek


24. Wykształcenie25. Czym się Pan(i) zajmuje?


26. W jakich okolicznościach usłyszał(a) Pan(i) o tej ankiecie?Kod weryfikujący

Załaduj ponownie

Pokaż metkę
Autor: Wydział Planowania Przestrzennego
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA