Villa Blanka – wyjątkowa edukacja w sercu Tyrolu

Współpraca Krakowa z miastami partnerskimi przybiera wiele, czasami różnorodnych form. Przyjaźń Krakowa i Innsbrucka zaowocowała powstaniem niezwykle atrakcyjnej inicjatywy.

Kinga Stoszek

Villa Blanka – wyjątkowa edukacja w sercu Tyrolu
Fot. Archiwum Urzędu Miasta Innsbruck

Już od 12 lat prestiżowa szkoła o profilu turystyczno-gastronomiczno-hotelarskim w Innsbrucku Villa Blanka oraz miasto Innsbruck fundują roczne stypendia dla dwojga uczniów z krakowskich szkół ponadpodstawowych. Fundatorzy zapewniają naukę, zakwaterowanie i wyżywienie, pokrywają koszty podróży, w tym przyjazdu do domu na ferie bożonarodzeniowe i wielkanocne, opłacają kieszonkowe, transport komunikacją miejską i ubezpieczenie na cały czas pobytu.

Stypendium to daje możliwość rozwoju zawodowego, ale też unikalną szansę na podniesienie kwalifikacji językowych i nawiązanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach.

Kryteria rekrutacji uczestników to nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, ale też oczekiwana przez stronę austriacką odpowiednie znajomość języka niemieckiego, umożliwiająca udział w wykładach i warsztatach. Pod uwagę brana jest także motywacja kandydata do rozwoju zawodowego, bez której całoroczna rozłąka z bliskimi byłaby trudna do zniesienia.

W poprzednich latach, zgodnie z ustaleniami z partnerami z Innsbrucka, z oferty stypendium korzystali uczniowie tylko jednej krakowskiej szkoły – Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1. Jednak od dwóch lat propozycja stypendium kierowana jest do wszystkich krakowskich szkół ponadgimnazjalnych, których profil zbliżony jest do profilu Villi Blanki. W tegorocznej edycji stypendium otrzymała uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 Marta Gramatyka i uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie Klaudia Nowak. Obydwu paniom serdecznie gratulujemy i życzymy niezapomnianych wrażeń.

Współpraca szkół nie ogranicza się jednak wyłącznie do oferty stypendialnej. W październiku 2008 r. austriaccy uczniowie Villa Blanka byli gośćmi Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie podczas odbywających się w tym czasie Dni Innsbrucka w Krakowie oraz Święta Narodowego Republiki Austrii. W ramach wizyty przygotowali do degustacji wybór tradycyjnych potraw tyrolskich.

Szkolnictwo zawodowe to także ważny temat w kontaktach z partnerami austriackimi. W 2015 r. 20-osobowa grupa dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych z Tyrolu i Południowego Tyrolu we Włoszech wzięła udział w spotkaniu, które odbyło się w krakowskim magistracie. Tematem, który szczególnie interesował gości, było dokształcanie w zakładach pracy oraz wyspecjalizowanych instytucjach państwowych. W Tyrolu nauka w zawodach przemysłowych i ekonomicznych przebiega zgodnie z tzw. systemem dualnym, czyli kształcenie praktyczne odbywa się w zakładach pracy, natomiast kształcenie teoretyczne (i również praktyczne – tzw. kształcenie ogólne) – w szkołach zawodowych. Ponadto szkolenie zawodowe odbywa się także w średnich i wyższych szkołach zawodowych. Programy nauczania są dopasowane do poszczególnych zawodów. Po ukończeniu zasadniczej i średniej szkoły zawodowej i zaliczeniu dodatkowych zajęć uczniowie mają możliwość zdania matury, co pozwala na uzyskanie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu.

Stypendium oferowane przez Innsbruck to konkretny wymiar partnerstwa miast. Ale nie jedyny. Z Innsbrucka od lat przekazywana jest pomoc materialna w różnej formie: dwa ratraki dla Ośrodka Narciarskiego krakowskiego Domu Harcerza i Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pod Durbaszką” w Jaworkach koło Szczawnicy, meble szkolne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Krakowie, cztery wozy strażackie i ratownictwa specjalnego dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, liczne łóżka elektryczne, wózki inwalidzkie i sprzęt rehabilitacyjny, które za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trafiły do krakowskich Domów Pomocy Społecznej.

Można mieć nadzieję, że w kolejnych latach oferta stypendialna Innsbrucka i szkoły Villa Blanka będzie kontynuowana, a ta forma współpracy stanie się inspiracją dla pozostałych partnerów zagranicznych Krakowa.

Tekst ukazał się w dwutygodniku KRAKÓW.PL

Tagi: prasa, media

Pokaż metkę
Autor: KINGA STOSZEK
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także