Międzynarodowa konferencja '9th International conference on Computational Heat and Mass Transfer ICCHMT 2016

Historia międzynarodowej konferencji ICCHMT sięga roku 1999, kiedy to pierwszy raz odbyła się na Cyprze (Magusa). Kolejne edycje tej konferencji miały miejsce m.in. w Brazylii (Rio de Janeiro), Kanadzie (Banff, Canmore), Francji (Paryż), Chinach (Guangzhou) oraz w Turcji (Stambuł). Po raz pierwszy w swojej historii będzie ona organizowana w Polsce. Ze względu na bogatą historię oraz walory turystyczne na miejsce konferencji w roku 2016 jednogłośnie wybrano Miasto Kraków. W roli gospodarza wystąpi Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Uniwersytetem w Calgary (Kanada).

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników symulacji i badań naukowych, wymiana myśli technicznej, budowa platformy współdziałania środowiska naukowego z przemysłem oraz z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia takie jak: metody numeryczne rozwiązywania równań Naviera−Stokesa, metoda Lattice−Boltzmana, przepływy jedno- i wielofazowe, przepływy w ośrodkach porowatych, przepływy nanofluidów, sprzężone zagadnienia przepływu ciepła w ciałach stałych i cieczach, modelowanie procesów spalania. W tym celu do udziału w konferencji zaproszeni zostają przedstawiciele czołowych ośrodków naukowych na świecie związanych z komputerowym modelowaniem przepływu ciepła i masy.

W ramach obrad konferencyjnych odbędzie się międzynarodowa sesja plenarna oraz sesje robocze, na których zostaną przedstawione najnowsze osiągnięcia z dziedziny komputerowego modelowania zjawisk przepływowo-cieplnych oraz wymiany masy. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w formie artykułów w prestiżowych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej tj. Heat Transfer Engineering wydawnictwa Taylor & Francis oraz Progress in Computational Fluid Dynamics, An International Journal wydawnictwa Inderscience.

W ramach imprez towarzyszących uczestnicy konferencji zostaną zapoznani z walorami kulturowo−zabytkowymi miasta Krakowa poprzez wycieczki z przewodnikiem. Konferencję zakończy uroczysty bankiet.

SZCZEGÓŁY KONFERENCJI ORAZ MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI:            

www.icchmt.conrego.pl

Termin:
23-26 maja 2016 r.
Telefon:
12 628 35 60
Fax:
12 628 35 60
Email:
m-9@mech.pk

Organizator:

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska
Data: 2018-06-05 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: