Jubileusz 25-lecia Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski – jedno z najstarszych i najliczniejszych zrzeszeń funkcjonujących przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie – obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji Instytut we współpracy ze Skarbnikiem Miasta Krakowa organizuje uroczystą jubileuszową konferencję, która odbędzie się 26 września w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Jubileusz 25-lecia Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski
Fot. FSJSTM

Tematem konferencji będą "Dochody jst jako podstawowy problem dotychczasowego funkcjonowania i ewolucji samorządów terytorialnych". W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Urzędu Miasta Krakowa, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badacze, specjaliści i samorządowcy będą podczas konferencji rozmawiać m.in. na temat przykładów dobrych praktyk z zakresu dochodów jst w krajach UE, aktualnego stanu prawnego w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz podatku od nieruchomości.

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski, powstałe w 1992 roku, zrzesza obecnie 183 skarbników gmin, miast i gmin, miast oraz powiatów z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Forum jest unikalną przestrzenią wymiany wiedzy  i doświadczeń, budowania partnerskich relacji oraz prezentacji poglądów tej grupy pracowników samorządowych. Comiesięczne spotkania z ekspertami i praktykami pozwalają również  doskonalić kompetencje zawodowe oraz poziom i sprawność działania instytucji skarbnika.

Konferencja odbędzie się 26 września w godz. 9:15-14:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków).

Więcej informacji na temat konferencji oraz program wydarzenia można znaleźć tutaj

Patronat honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa.

Patronat medialny: Gazeta Samorządu i Administracji, Forum Samorządowe, miesięcznik Finanse Komunalne oraz Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Organizator:

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Data: 2017-09-14 Pokaż metkę
Osoba publikująca: JUSTYNA ZINKIEWICZ-GROCHOT
Podmiot publikujący: