Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
Fot. www.krakow.pl

Już po raz czwarty ZSO nr 5 jest  organizatorem Europejskiego Tygodnia Świadomości  Dysleksji. Na który to złożą się różnego rodzaju działania edukacyjne dla uczniów z dysleksją m.in.: wykłady, badania profilaktyczne, wystawy, pokaz doświadczeń
z OPTYKI, warsztaty origami i decoupage, gry i  zabawy językowe, quizy: historyczny, matematyczny, geograficzny. Liczne konkursy: ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”,  pięknego czytania dla uczniów z dysleksją czy sztafeta zadaniowa  o charakterze sportowym pozwolą uczniom wykazać się swoimi umiejętnościami. Natomiast w poniedziałek od godziny 17 do19 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Chełmońskiego, będą odbywać się warsztaty i konsultacje dla rodziców ze specjalistami z Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. Z kolei we wtorek pomiędzy 12.00 a 16.00 eksperci dyżurować będą przy ul. św. Gertrudy 2 - konsultacje są bezpłatne i nie trzeba się na nie zapisywać.

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów wiedzy o dysleksji ze szczególnym uwzględnieniem roli nauczania polisensorycznego, emocji nastolatka oraz jego mocnych stron podczas uczenia się.  Promowanie w środowisku lokalnym idei szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.

XIV Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 14 są liderami w kształceniu uczniów z dysleksją i posiadają certyfikaty z wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Dysleksji:„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Od wielu lat prowadzimy klasy terapeutyczne, w których uczniowie z powodzeniem rozwijają swój potencjał pomimo dysleksji, dysortografii, dysgrafii czy dyskalkulii. Wieloletnim doświadczeniem wychowawczo - dydaktycznym chcielibyśmy się dzielić z innymi, tym samym stwarzając wszystkim uczestnikom okazję do poznania problemu oraz płaszczyznę do osiągnięcia sukcesów.

 

Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem:

  • Prezydenta Miasta Krakowa
  • Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
  • Rektora Akademii IGNATIANUM w Krakowie
  • Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
  • Polskiego Towarzystwa Dysleksji
  • Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci
    z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

 

Więcej informacji na stronie: http://zso5.krakow.pl/

Organizator:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie
Data: 2017-10-04 Pokaż metkę
Osoba publikująca: EDYTA MARKIEWICZ
Podmiot publikujący: