Obchody Jubileuszu 60-lecia XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

Celem tego wydarzenia jest uczczenie działalności szkoły, aktywizacja oraz integracja społeczności szkolnej i lokalnej jak również promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Obchody Jubileuszu 60-lecia XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
Fot. www.krakow.pl

Będzie to przedsięwzięcie o zasięgu lokalnym, które będzie miało miejsce w Kościele
św. Jadwigi Królowej przy ul. Władysława Łokietka 60 w Krakowie oraz w budynku ZSO nr 5 w Krakowie przy ul. Chełmońskiego 24.

Uroczystość Jubileuszu 60 - lecia odbędzie się w  czwartek, 7 grudnia 2017 roku:

godz.13:00 - Msza w Kościele św. Jadwigi Królowej, ul. Władysława Łokietka 60;

godz.14:00 - Gala w Sali Teatralnej Kościoła;

godz. 16:30 -  Feta w budynku szkoły ZSO nr 5 w Krakowie, ul. Chełmońskiego 24.

Organizatorem tego wydarzenia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie.

Planowane w ramach przedsięwzięcia działania są bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Wydarzenie to zostało  objęte honorowym patronatem: Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, Rektora Akademii IGNATIANUM,  Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Więcej informacji na stronie: http://zso5.krakow.pl/

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Termin:
7 grudnia 2017 r.

Organizator:

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Data: 2017-11-27 Pokaż metkę
Osoba publikująca: EDYTA MARKIEWICZ
Podmiot publikujący: