Krakowski konkurs plastyczny pt. Świat ukryty w kropelce

Dzieci w przedszkolu zaczynają dostrzegać piękno otaczającego je świata uczą się jak o to piękno dbać i je pielęgnować podczas dorosłego życia, uczą się również empatii, uśmiechu i przyjaźni w stosunku do drugiego człowieka, przyrody.

Wykorzystując nazwę naszego przedszkola, jaką jest „Kropelka” przedstawiana w różnych kolorach tęczy, pragniemy promować takie akcje jak : krwiodawstwo, oszczędność wody, empatia w stosunku do drugiego człowieka, łza jako smutek, ból a także łza szczęścia, dlatego też postanowiliśmy zorganizować konkurs pt” Świat ukryty w kropelce”.

Podczas tego konkursu chcemy przybliżyć dzieciom, rodzicom a także nauczycielom i wszystkim osobom związanym z edukacyjną jak ważna i cenna jest każda kropla : krwi, wody, potu, łzy...

Prace muszą spełniać warunki zawarte w regulaminie konkursu. Oceniana będzie kreatywność, samodzielność, oryginalność oraz zgodność z tematem.

Krakowski konkurs plastyczny pt. Świat ukryty w kropelce
Fot. www.krakow.pl

Celem konkursu jest:

 • kształtowanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci poprzez wykonanie pracy plastycznej
 • uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla roślin, ludzi i zwierząt, oraz zrozumienie potrzeby jej oszczędzania.  
 • poszerzanie informacji dotyczących zdrowia i tego czym jest krew jak ważne jest oddawanie jej dla ratowania ludzkiego życia.
 • uświadomienie przedszkolakom związku między aktywnością fizyczną i dietą, a występowaniem chorób układu krążenia oraz wyrobienie u dzieci poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Regulamin

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4 -7 lat, zamieszkujących lub uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Krakowa.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy przedstawiającej znaczenie kropli w życiu człowieka, roślin i zwierząt.
 3. Format prac plastycznych A4.
 4. Technika plastyczna dowolna -płaska
 5. Przy ocenie prac będziemy brać pod uwagę zgodność z tematyką, samodzielność wykonania pracy przez dziecko i estetykę pracy.
 6. Prace należy wykonać indywidualnie.
 7. Przyjmujemy maksymalnie po trzy prace z danej placówki po jednej z każdej grupy wiekowej.
 8. Grupy wiekowe określająprzedziały:  4-5,  5-6,  6-7 udział w konkursie mogą wziąć dzieci które ukończyły 4 lata ale nie przekroczyły lat 7.
 9. Każda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek: lata i miesiące np. 4,2, adres placówki, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna.
 10. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowanie proszeni są o dopisanie swojego adresu e-mail
 11. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentacje prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu na stronie internetowej przedszkola oraz facebooku i inne.
 13. Termin nadsyłania prac do 21.02.2018 r. na adres:

    Przedszkole Kropelka2

Ul. Borkowska30 ,

 30-438 Kraków
z dopiskiem KONKURS

 1.  Ocena prac zostanie dokonana przez Jury powołane przez organizatora.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi27.02.2018 r.
 3. Laureatów konkursu powiadomimy telefonicznie o terminie i miejscu odebrania nagród.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.

 1. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki.
 2. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 3. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: Kropelka12 264-42-22, 503 394 608 

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Termin:
luty 2018 r.

Organizator:

Niepubliczne Przedszkole Kropelka
Data: 2018-02-07 Pokaż metkę
Osoba publikująca: EDYTA MARKIEWICZ
Podmiot publikujący: