International Workshop on Functional Nanoporous Materials 'FuNaM-2'

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie w dniach 11-12 października 2018 roku miejscem spotkania naukowców w ramach konferencji pt. „International Workshop on Functional Nanostructured Materials 2” (FuNaM-2). Będzie to czas dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi naukowcami dopiero co rozpoczynającymi swoją karierę a badaczami z już znaczącym dorobkiem.

International Workshop on Functional Nanoporous Materials  'FuNaM-2'
Fot. Wydział Chemii UJ

Konferencja będzie także przestrzenią, w której uczestnicy będą wzajemnie czerpać z wiedzy, kompetencji i doświadczenia badaczy oraz innowacyjności młodych naukowców pracujących w dziedzinie funkcjonalnych nanostrukturalnych materiałów, w szczególności w kontekście ich zastosowania w energetyce, elektroanalizie, bioelektrochemii oraz ochronie środowiska.

Podczas wydarzenia swoje referaty wygłoszą znani i cenieni prelegenci z Polski i zagranicy. Młodzi naukowcy natomiast zaprezentują wyniki swoich badań w formie krótkich wystąpień ustnych lub posterowych, z których najlepsze zostaną nagrodzone w konkursie. Ponadto, tegoroczna edycja konferencji jest rozszerzona o warsztaty dotyczące rozwoju umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia na prowadzone badania, a także możliwości publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach.

Miło nam ogłosić, że konferencja została objęta Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, a także Marszałka Województwa Małopolskiego. Natomiast w organizacji wydarzenia wspierają nas firmy: ABL&E-JASCO POLSKA, ATEST oraz LAMBDA SYSTEM.

Szczegółowy program i relację z wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji,  a także na naszym profilu na Facebook’u.

 

Termin:
11-12 października 2018 r.

Organizator:

Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński
Data: 2018-09-28 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: