Informacja archiwalna

42. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie

W ciągu 18 dni trwania Targów naprzemiennie zaprezentuje się ok. 700 twórców i artystów ludowych a podczas imprez towarzyszących , na estradzie w Rynku Głównym, wystąpi ok. 170 zespołów folklorystycznych, kapel i artystów ludowych z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Cypru, Włoch, Hiszpanii. Jest to największe wydarzenie tego rodzaju w kraju.

42. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej  w Krakowie
Fot. www.krakow.pl

Celem Targów jest promocja sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego, rzemiosła i tzw. „ginących zawodów”. W programie przewidziano prezentację gmin, miast i powiatów z Małopolski, Świętokrzyskiego i Podkarpacia oraz regionów prezentowanych przez Konsulaty Ukrainy, Rumunii, Słowacji i Węgier. Każda prezentacja rozpoczyna się barwnym korowodem jej uczestników z muzyką, śpiewem i tańcem wokół Rynku Gł. Do estrady przy Ratuszu, następnie mają miejsce występy artystyczne. W trakcie prezentacji prowadzone są także warsztaty i pokazy twórców ludowych m.in.: koronki klockowej, haftu, strugania ptaszków stryszawskich, garncarstwa, rzeźby w drewnie, nauka tańców regionalnych itp.

Targi  objęte są Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Mieczysława Grodzkiego.

Partnerami są: Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Kraków oraz Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło. Impreza objęta została patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Serdecznie  zapraszamy!

Szczegóły na stronie www.imagokrakow.pl oraz na @imago.tsl w portalu Facebook.

Organizator:

IMAGO Centrum Sztuki Ludowej
Data: 2018-07-30 Pokaż metkę
Osoba publikująca: EDYTA MARKIEWICZ
Podmiot publikujący: