XIV Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu 'Krakowskie Spotkania z INSPIRE'

XIV Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Krakowskie Spotkania z INSPIRE” na temat „Jedna przestrzeń – różne spojrzenia” pod patronatem Głównego Geodety Kraju odbędzie się w dniach 17 – 18 maja 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 w Krakowie.

Tematami wiodącymi tegorocznej konferencji będą „Nowe wyzwania przed geoportalami regionalnymi” oraz „Zasilanie baz danych o budynkach – problemy międzybranżowe”.

Konferencja od wielu lat stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE, a także prezentuje wykorzystanie danych przestrzennych w różnych aspektach życia publicznego, gospodarczego i społecznego.

Wszelkie informacje związane z organizacją Sympozjum zamieszczone są na stronie www.inspire.krakow.pl.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Organizatorzy:

Województwo Małopolskie,

Miasto Kraków,

Wojewoda Małopolski,

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Data: 2018-05-02 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: