Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych 'Odkrywanie wolności – odkrywanie niepodległości. Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań'

11 listopada 2018 r. w całym kraju obchodzić będziemy uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Z pewnością szczególną rolę w przygotowaniu związanych z tym świętem wydarzeń odgrywać będą szkoły, dlatego istnieje potrzeba zainspirowania dyrektorów i nauczycieli do zorganizowania mądrych, ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów form uczczenia tak ważnej rocznicy, a przy tej okazji odniesienia się (zgodnie z programem nauczania) do wartości jakie w życie społeczne i osobiste obywateli wnoszą wolność i niepodległość oraz wdrażania związanych  z nimi treści w  trakcie realizowanych zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych 'Odkrywanie wolności – odkrywanie niepodległości. Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań'
Fot. www.krakow.pl

Toteż, działająca w Krakowie Grupa Regionalna Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, podjęła inicjatywę zorganizowania dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa małopolskiego konferencji pt. „ODKRYWANIE WOLNOŚCI - DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań”, która ma na celu:

 • Ukazanie komplementarności wartości, celów i strategii współczesnej pedagogiki.
 • Przedstawienie zasad i przykładów wykorzystania nowatorskich koncepcji pedagogicznych jako inspiracji do realizowania niekonwencjonalnych form edukacji patriotyczno-obywatelskiej w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego Małopolski.
 • Prezentację skuteczności aktywnych i nowatorskich strategii przy wprowadzaniu tematyki regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej do edukacji dzieci i młodzieży (zwłaszcza w odniesieniu do obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości)

Głównym założeniem konferencji jest dotarcie do dyrektorów i nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic szkolnych ze szkół podstawowych z województwa małopolskiego, aby za ich pośrednictwem rozwijać wśród dzieci i młodzieży kompetencje kulturowe oraz świadomość aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także rozbudzać pasje poznawcze uczniów krakowskich szkół.

Program konferencji obejmuje wykłady, prezentacje i warsztaty, które poprowadzą zaproszeni eksperci reprezentujący m.in. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie, Akademię Żakowską, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C.Freineta, Stowarzyszenie Szersze Horyzonty. 

Organizatorzy pozyskali wsparcie Prezydenta Miasta – prof. Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta – Bogusława Kośmidera, Radnej Miasta Krakowa – Marty Pateny, a także dyrektora Muzeum UJ Collegium Maius – prof. Krzysztofa Stpki i Przewodniczącej Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta – Marzeny Kędry.

Konferencja odbędzie się  11 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych (w Sali Obrad). W trakcie konferencji odbędą się też zajęcia warsztatowe obejmujące mini grę terenową (ok. 80 min.) i zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius (ok. 40 min).

Dla uczestników i gości konferencji przygotowane zostaną materiały dydaktyczno-informacyjne oraz zestawy upominków promujących Miasto Kraków i tematykę konferencji, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

 

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych

ODKRYWANIE WOLNOŚCI - DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI.

Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY oraz  POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW PEDAGOGIKI

CELESTYNA FREINETA Grupa Regionalna – Kraków

 

Współorganizatorzy/partnerzy:

 • Marta Patena – Radna Miasta Krakowa
 • Wydział Edukacji UMK
 • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie
 • Akademia Żakowska – Kraków

 

Patronat  honorowy:

 • prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
 • Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
 • prof. Krzysztof Stopka - Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Marzena Kędra - Przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PSAP C. Freineta

 

Termin:

11 października 2018 r. (czwartek)

 

Cele i założenia:

 • Ukazanie komplementarności wartości, celów i strategii współczesnej pedagogiki.
 • Przedstawienie zasad i przykładów wykorzystania nowatorskich koncepcji pedagogicznych jako inspiracji do realizowania niekonwencjonalnych form edukacji patriotyczno- obywatelskiej.
 • Prezentacja skuteczności aktywnych i nowatorskich strategii przy wprowadzaniu tematyki regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej do edukacji dzieci i młodzieży.

 

Adresaci:

Dyrektorzy i nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic szkolnych ze  szkół podstawowych z województwa małopolskiego

 

Miejsce:

Urząd Miasta Krakowa, Sala Obrad

 

Termin zgłoszenia  na konferencję:

do 2 października 2018 r.  – pod adresami: szer.hor@gmail.com, freinet.krakow@gmail.com

 

informacje dodatkowe:

 

moderator konferencji – Aleksandra Rzońca tel. 515 076 126,  a.m.rzonca@gmail.com

 

 

W przypadku wydarzeń losowych lub nieprzewidzianych okoliczności organizatorzy dopuszczają możliwość  zaangażowania innych ekspertów.

 

 

skrócony PROGRAM KONFERENCJI

 

8.30 - 9.00 - Rejestracja uczestników (i przyjmowanie wpłat)

 

9.00 - Powitanie i przedstawienie gości honorowych, celów i programu konferencji

 

9.15 – 11.00 Panel I – Odkrywanie wolności

 

11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

 

11.15 - 14.00 - Panel II – Doświadczanie niepodległościW TRAKCIE PANELU odbędą 120 minutowe zajęcia warsztatowe obejmujące mini grę terenową (ok. 80 min.) i zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius (ok. 40 min)  

 

14.00 - 14.30 - Przerwa kawowa

 

14.30 - 16.30 -  Panel III – Inspiracyjne konteksty twórczych działań

 

16.30 - Zakończenie  konferencji – podsumowanie, wręczenie zaświadczeń.

Termin:
11 października 2018 r.

Organizator:

Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY
Data: 2018-10-03 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: