Informacja archiwalna

III Ogólnopolska Konferencja z cyklu 'Starość jak ją widzi psychologia'

Instytut Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komisja Psychologii Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają do udziału w III konferencji Starość jak ją widzi psychologia z przewodnim tematem Szanse rozwoju w starości. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2019 w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu Starość jak ją widzi psychologia poświęconą ukazaniu możliwości rozwojowych człowieka w późnej dorosłości. Chcemy zwrócić uwagę zarówno na zasoby psychiczne i biologiczne, jakimi dysponuje starzejący się człowiek, jak i zasoby znajdujące się w jego środowisku, z których może czerpać.

 Prowadzone rozważania będą skupiały się wokół zasobów osobowościowych, poznawczych, emocjonalnych oraz sposobów optymalnego korzystania z nich. Przewidujemy również wątki rozważań wskazujące na znaczenie relacji społecznych dla właściwego spożytkowania indywidualnych zasobów. Skierowana zostanie uwaga również na różnorodne działania środowiska sprzyjające aktywizowaniu seniorów i ujawniające ich znaczenie
w dobrym funkcjonowaniu, zarówno w rodzinie, jak i innych grupach społecznych (klubach, domach seniora).

Ważne jest, aby środowisko stwarzało okazję do wykorzystania zasobów starzejącego się człowieka dla jego dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.

W imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

 

 

Termin:
25-26 kwietnia 2019 r.
Osoba kontaktowa:
Maria Kielar-Turska
Email:
konferencja.starosc@ignatianum.edu.pl

Organizator:

Instytut Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie
Data: 2019-04-08 Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA JURCZYK
Podmiot publikujący: