XVI edycja projektu 'Szkoła Debaty'

Szkoła Debaty to całoroczny projekt edukacyjno-wychowawczy, który zbiera reprezentantów krakowskich liceów wokół idei Debat Oksfordzkich.

XVI edycja projektu 'Szkoła Debaty'
Fot. www.krakow.pl

W roku szkolnym 2003-2004 ten pionierski wówczas pomysł został rozegrany w Krakowie po raz pierwszy, a jego głównym inicjatorem i pomysłodawcą był Łukasz Słoniowski. Trzy pierwsze edycje projektu były organizowane przez Liceum Świętego Jacka, pod patronatem Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera. To właśnie wtedy kształtowała się cała idea projektu jako całorocznego, systematycznego turnieju, połączonego z warsztatami, który miał zachęcić licealistów do nauki retoryki i sztuki argumentacji. Od czwartej edycji organizacja Szkoły Debaty przeszła w ręce III Społecznego Liceum im. Juliusza Słowackiego, które prowadzi ten projekt do dziś.

Z każdym rokiem popularność krakowskiego turnieju debat rośnie. Dowodem świadczącym o zainteresowaniu Szkołą Debaty jest fakt, że w 2012 roku powstało Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, zrzeszające absolwentów tego projektu, którzy nadal chcą rozwijać swoje zdobyte podczas licealnego debatowania umiejętności. Początkowo stowarzyszenie służyło głownie pomocą organizacyjną, jednak od X edycji jest już współorganizatorem całego turnieju i głównym patronem merytorycznym.

W ciągu całego trwania projektu udział w nim wzięło ponad 300 różnych mówców, których występów słuchało blisko 5000 licealistów. Debatowano na 100 różnych tez, a gośćmi i ekspertami turnieju były takie osoby jak: Poseł Jarosław Gowin, Poseł PE Bogusław Sonik, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, prof. Ryszard Legutko, redaktor Piotr Legutko.

Od XI edycji projekt w pełni przybrał postać „szkoły”. 12 członków Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców od początku roku szkolnego pracuje we wszystkich zgłoszonych liceach, ucząc i pomagając ich uczniom. Dzięki temu w liceach powstają szkolne „Koła Debat” i odbywają się wewnętrzne turnieje i dyskusje. Projekt w roku szkolnym 2018/2019 ma swoją XVI edycję.

Harmonogram:

10:00 – rozpoczęcie debaty o III-cie miejsce pomiędzy III SLO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie a VIII Prywatnym Akademickim LO z Krakowa na temat:"Prywatne podmioty nie powinny kolonizować kosmosu"

12:00 – powitanie zaproszonych gości

12:10 - rozpoczęcie debaty finałowej pomiędzy I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie a II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie na temat:"Suwerenność kraju jest ważniejsza od poziomu życia jego obywateli"

14:00 – wręczenie nagród za udział w projekcie

 

Termin:
finał - 26 marca 2019 r.
Osoba kontaktowa:
Michał Lech
Email:
mlech@sto64.krakow.pl

Organizator:

III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.J. Słowackiego
Data: 2019-03-11 Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA JURCZYK
Podmiot publikujący: