Komunikat archiwalny

Jest grant na przygotowanie terenów inwestycyjnych

Miasto otrzyma unijne wsparcie na projekt dotyczący przygotowania koncepcji dla terenów inwestycyjnych w Nowej Hucie. Decyzję w tej sprawie podjęło Ministerstwo Gospodarki.

Jest grant na przygotowanie terenów inwestycyjnych
Fot. www.krakow.pl

Przedsięwzięcie będzie obejmować przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych umożliwiających aktywizację terenów położonych w Branicach nieopodal ulicy Igołomskiej. Łączna powierzchnia branego pod uwagę obszaru to ponad 18 ha.


W ramach projektu przeprowadzone będą między innymi badania geotechniczne i analiza istniejącej infrastruktury wraz z określeniem koniecznych wydatków na aktywizację terenu. Przygotowany będzie też raport o barierach inwestycyjnych wraz ze wskazaniem branż, które mogłyby być rozwijane w tym rejonie Krakowa.


Na podstawie przygotowanych dokumentów Miasto będzie mogło podjąć dalsze działania zmierzające do rewitalizacji i podniesienia atrakcyjności Branic. To z kolei przyczyni się do ulokowania na tym obszarze nowych inwestycji, a co za tym idzie, do tworzenia nowych miejsc pracy.


Przypomnijmy, że o dofinansowanie na ten projekt Miasto starało się uczestnicząc w konkursie „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”, organizowanym dla poddziałania 6.2.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Planowany koszt projektu stanowi kwota 700 tys. zł, z czego przyznane dofinansowanie to blisko 484 tys. zł. (M)

Tagi: biznes, kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także