Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego

Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego

W myśl zapisów Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014, przyjętej uchwałą Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w celu wzmocnienia wizerunku miasta Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego oraz wspierania rozwoju sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach (Cel strategiczny III: Kraków miasto kreatywne, cel operacyjny III.1.) Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXIV/302/11 z 14 września 2011 r. ustanowiła Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego.

Nagroda będzie przyznawana corocznie za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków.

Nagroda będzie przyznawana indywidualnym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). W uzasadnionych przypadkach może stanowić nagrodę zespołową za wspólne osiągnięcie kilku artystów.

Nagroda jest nagrodą pieniężną i stanowi corocznie kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), dzieloną w przypadku nagrody zespołowej.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej (w szczególności dyrektorzy teatrów, komisja Rady Miasta Krakowa właściwa ds. kultury, stowarzyszenia twórcze i inne organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i sztuki, instytucje kultury oraz redakcje prasy, radia i telewizji).

 

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz wniosku (procedura KD-09) jest dostępny na stronie BIP http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=KD-9

Formularz: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/81387/karta

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Więcej zob. BIP

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=46801

Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRAŻYNA KACZMAREK
Podmiot publikujący: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego