Komunikat archiwalny

Jednogłośnie za Parkiem Kulturowym

Podczas sesji (4 kwietnia), Rada Miasta Krakowa jednogłośnie opowiedziała się za zatwierdzeniem „Planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie”.

Jednogłośnie za Parkiem Kulturowym
Fot. www.krakow.pl

Przypomnijmy, że Kraków jest pierwszym polskim miastem, które korzysta z tej formy ochrony zabytkowego centrum. Uznanie obszaru Starego Miasta za Park Kulturowy daje władzom miasta realne narzędzia do egzekwowania dbałości o estetykę tego wyjątkowego miejsca.

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto weszła w życie 7 grudnia 2011 roku. Zgodnie z tym dokumentem, właściciele, zarządcy nieruchomości i użytkownicy obiektów położonych na terenie parku na dostosowanie się do jej przepisów mają sześć miesięcy. W tym czasie muszą zdemontować obiekty zlokalizowane niezgodnie z jej zapisami, a także zmienić formę znaku, szyldu, tablicy, nośników reklamowych czy stoisk handlowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie prawnym.

Granice Parku Kulturowego Stare Miasto przebiegają ulicami: Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte, św. Gertrudy, Bernardyńską oraz fragmentem bulwaru Wisły do ulicy Podzamcze, łączącej się z ulicą Straszewskiego. (M/KF)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także