Aktualności

Już po raz trzeci Aula Polska zawita do Krakowa
Komunikat archiwalny 2017-12-09

We wtorek 12 grudnia w Wyższej Szkole Europejskiej odbędzie się trzecie już spotkanie z cyklu krakowskiej „Auli Polskiej”. Będzie to kontynuacja poprzedniego tematu związanego ze skuteczną promocją i reklamą. Wydarzenie jest bezpłatne.

XIV Liceum Ogólnokształcące świętuje swoje 60-lecie!

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie obchodzi w tym roku 60-lecie powstania. Kamień węgielny pod budowę położono w 1955 r., dwa lata później w budynku na ul. Chełmońskiego rozpoczęli naukę licealiści, a w 1960 r. liceum przyjęło za patrona Mikołaja Kopernika. Dzisiaj szkoła jest liderem w kształceniu dyslektyków, co potwierdza przyznany jej w 2016 r. certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”.

Edukacja włączająca – trwają zapisy na konferencję

Już ponad 130 osób zgłosiło chęć udziału w konferencji „Nauczyciel wobec edukacji włączającej”, która odbędzie się 8 grudnia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Organizatorzy informują, że są jeszcze wolne miejsca. – Tym razem chcemy skupić uwagę na relacji nauczyciela z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, ponieważ edukacja włączająca stwarza specyficzne okoliczności i wymaga nowego podejścia do kształcenia nauczycieli – podkreśla Wanda Papuga, dyrektor poradni, która jest organizatorem wydarzenia. Konferencję otworzy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

O granicach rzeczywistych i wyobrażonych w Collegium Maius

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję „Granice rzeczywiste i wyobrażone”. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia, w Collegium Maius, w sali im. M. Bobrzyńskiego.

Jak szukać prawdy wśród „fake newsów”?
Komunikat archiwalny 2017-12-06

9 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego odbędą się warsztaty dla nauczycieli, edukatorów oraz animatorów pt. „Akademia Fact-Checkingu, czyli jak radzić sobie z fałszywymi informacjami”. Organizują je wspólnie Stowarzyszenie Demagog i ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Eksperci podzielą się doświadczeniem i wiedzą na temat zjawiska „fake news” i metody sprawdzania wypowiedzi osób publicznych, zwanej „fact-check”.

Studencki Mikołaj odwiedzi domy dziecka
Komunikat archiwalny 2017-12-06

6 grudnia rozpoczyna się finał jubileuszowej akcji charytatywnej „Studenci dzieciom – Mikołajki 2017”. Studenci Politechniki Krakowskiej po raz 30. zbierali datki na prezenty dla dzieci z małopolskich domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, a w środę rozpoczną rozdawanie upominków. Honorowy patronat nad akcją sprawują prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz rektor PK Jan Kazior.

Dotacje dla żłobków na sesji Rady Miasta Krakowa

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa radni zajmą się projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r. Na realizację dotacji zaplanowano środki w wysokości 10 500 000 zł. Podstawowym celem udzielanie dotacji jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę nad dziećmi. Udzielanie dotacji wyżej wymienionym podmiotom ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc w tych placówkach.

Jak korzystać z biblioteki – zajęcia dla dzieci i młodzieży

W wybrany czwartek miesiąca Biblioteka Klubu Kuźnia, działająca w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Nowej Hucie (os. Złotego Wieku 14), prowadzi konsultacje bibliograficzne i informacyjne, skierowane do dzieci i młodzieży. Można się podczas nich przekonać, że nie tylko internet, ale także zasoby biblioteczne kryją w sobie różne źródła wiedzy oraz nauczyć się, jak samodzielnie szukać informacji. Najbliższa taka okazja już 7 grudnia, w godz. 15:00–16:30. Wstęp wolny.

Autyzm – dowiedz się więcej!
Komunikat archiwalny 2017-12-04

Trwa Europejski Tydzień Autyzmu – w tym czasie w całym kraju organizowane są  wydarzenia, które mają upowszechniać wiedzę na temat tej choroby oraz uwrażliwiać na problemy i potrzeby osób żyjących wśród nas, a jednak często odtrącanych ze względu na swoje nietypowe zachowania. W Krakowie w te działania włączył się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”.

„Na piedestałach totalitaryzmu i demokracji” - konferencja w Muzeum AK

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Na piedestałach totalitaryzmu i demokracji. Nauka a państwo podczas II wojny światowej. Wzajemne relacje i odniesienia". Wydarzenie odbędzie się 8 grudnia w Muzeum AK.