Komunikat archiwalny

Krakowskie Spotkania z INSPIRE

Europejskie i krajowe aspekty katastru nieruchomości to hasło przewodnie XI Ogólnopolskiego Sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE. W dzisiejszej inauguracji wydarzenia wzięli udział Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa oraz Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta. Konferencja odbywa się 11 i 12 maja w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. Rajska 12).

Krakowskie Spotkania z INSPIRE
Fot. INSPIRE

– Krakowskie Spotkania z INSPIRE zajęły stałe i ważne miejsce wśród prestiżowych konferencji odbywających się w naszym mieście. Uczestniczy w nich zwykle około 150 autorytetów naukowych z całej Polski. Cieszę się niezmiernie, że również w tym roku pozostaliście Państwo wierni Krakowowi, zbierając się tutaj na swoim sympozjum – powiedział podczas uroczystej inauguracji Jacek Majchrowski.

Podczas dwudniowego sympozjum, uczestnicy Krakowskiego Spotkania z INSPIRE będą dyskutować m.in. o uregulowaniach prawnych w zakresie Ewidencji Gruntów i Budynków, modernizacji EGiB z punktu widzenia organów prowadzących oraz problemach prawnych i technicznych związanych z modernizacją EGiB z punktu widzenia wykonawców oraz firm monitorujących. Na konferencji wystąpi również Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju oraz patron wydarzenia.

Przypomnijmy, że uchwalona i przyjęta przez Komisję Europejską Dyrektywa INSPIRE (The Infrastructure for Spatial Information in Europe) to podstawa prawna do tworzenia i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie – platformy formułowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki Wspólnoty i dostarczania informacji społeczeństwu. INSPIRE ma przede wszystkim zwiększyć i udoskonalić dostępność danych przestrzennych dla podejmowania decyzji w ramach Wspólnoty, skupiając się głównie na sprawach dotyczących środowiska, rolnictwa i transportu.

Dyrektywa weszła w życie 15 maja 2007 roku, a Krakowskie Spotkania z INSPIRE rozpoczęły się dwa lata przed jej przyjęciem. Coroczne sympozja są źródłem wiedzy na temat INSPIRE oraz forum wymiany poglądów na temat wykorzystywania informacji przestrzennej na potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Uczestnikami tych spotkań jest każdego roku jest wielu wybitnych autorytetów naukowych z całej Polski.

Organizatorem sympozjum jest Urząd Miasta Krakowa przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Krakowie.

Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia znajdują się na stronie: www.inspire.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także