Komunikat archiwalny

Wjazdy na Rynek na nowych zasadach

Zakaz wjazdu na Rynek Główny oraz na drogi publiczne wewnątrz I Obwodnicy pojazdów powyżej 5 ton, zmiana godzin wjazdu samochodów na czas rozładunku oraz nowe regulacje dla pojazdów obsługujących imprezy i przedsięwzięcia to niektóre z planowanych zmian dotyczących obowiązujących zasad wjazdu i postoju pojazdów na drodze wewnętrznej Rynku Głównego oraz na drogi publiczne wewnątrz I Obwodnicy. Uwagi do propozycji nowych zasad można zgłaszać do 1 lutego.

Wjazdy na Rynek na nowych zasadach
Fot. Adam_Walnus

Oto dokładne zmiany, które zamierza wprowadzić Gmina Miejska Kraków w obowiązujących zasadach wjazdu i postoju pojazdów na drodze wewnętrznej Rynku Głównego oraz na drogach publicznych wewnątrz I Obwodnicy (nie dotyczy dróg stanowiących I Obwodnicę):

1. zakaz wjazdu na Rynek Główny oraz na drogi publiczne wewnątrz I Obwodnicy pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 5 ton (obecnie zakaz dotyczy pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 10 ton), natomiast w przypadkach organizacji imprez, innych wydarzeń i przypadków losowych wjazd pojazdów cięższych będzie możliwy po złożeniu wniosku zgodnego z procedurą SA-43 oraz ZIKiT-12, które są dostępne w BIP Miasta Krakowa,

2. zakaz wjazdu pojazdów do Rynku Głównego na czas wykonywania czynności ładunkowych, konwoju pieniędzy i obsługę techniczną w godz. 8.00 – 23.00 (obecnie zakaz obowiązuje w godz. 10.00 - 23.00),

3. godziny wjazdów na drogi publiczne wewnątrz I Obwodnicy pozostaną bez zmian, za wyjątkiem wjazdu na niżej wymienione ulice, na które wjazd będzie możliwy w godz. 23.00 - 8.00, czyli w takich samych godzinach jak wjazd na Rynek Główny:
   a. ul. św. Jana – na odcinek od ul. św. Tomasza do Rynku Głównego,
   b. ul. Szewską – na odcinek od Rynku Głównego do ul. Jagiellońskiej,
   c. ul. Bracką – na odcinek od Rynku Głównego do ul. Gołębiej,
   d. ul. Grodzką – na odcinek od Rynku Głównego do Pl. Wszystkich Świętych,
   e. ul. Sienną – na odcinek od Rynku Głównego do Małego Rynku,

4. w przypadku wjazdów pojazdów obsługujących imprezy i przedsięwzięcia odbywające się w Rynku Głównym:
   a. zezwolenia będą wydawane na konkretne pojazdy, natomiast zezwolenia „na okaziciela” tylko w ograniczonej ilości,
   b. zezwolenia będą wydawane na konkretny okres czasu, np. od 18.00 do 20.00 zamiast, jak dotychczas, na 120 minut,
   c. zezwolenia będą odpłatne,
   d. nie będą wydawane zezwolenia dla dokonywania dostaw do obiektów handlowych (budek/kiosków) działających w ramach imprez – będą one realizowane w godzinach wyznaczonych na czynności ładunkowe, czyli od 23.00 do 8.00.
 
Ewentualne uwagi do planowanych zmian można zgłaszać pisemnie na adres: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, 31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10 lub mailowo na adres: sa.umk@krakow.pl w terminie do 1.02.2016 r.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także