Komunikat archiwalny

Miasto w zieleni: konsultacje

Już w styczniu odbędzie się kolejny cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w sprawie Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030. Wyraź swoją opinię!

Miasto w zieleni: konsultacje
Fot. Magiczny Kraków

Miasto chce przygotować spójny dokument, dotyczący kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni na lata 2017 – 2030. - Przekształcanie przestrzeni miejskiej wymaga przemyślanej strategii uwzględniającej m.in. rozmaite aspekty związane z utrzymaniem oraz rozwojem zieleni, a także potrzebami mieszkańców. Dlatego też strategię chcemy przygotować tzw. metodą partycypacyjno-ekspercką – mówiła Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Nad opracowaniem dokumentu będzie czuwać zespół ekspercki w składzie: architekt krajobrazu dr hab. inż. arch. prof. PK Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, dendrolog dr hab. inż., prof. UR Piotr Muras z Uniwersytetu Rolniczego, ekspert w zakresie ochrony przyrody, ornitolog Michał Mydłowski oraz inżynier środowiska dr inż. Tomasz Bergier z AGH. Koordynatorem grupy eksperckiej jest architekt krajobrazu i urbanistka, Agnieszka Kowalewska.

Specjalną rolę w tworzeniu dokumentu będą mieli mieszkańcy. – Zależy nam, aby krakowianie mieli rzeczywisty wpływ na jakość zieleni. Stąd na każdym etapie przygotowywania strategii dotyczącej rozwoju i zarządzania terenami zieleni, prowadzone będą konsultacje społeczne – mówiła Ewa Olszowska-Dej.

Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 będą dokumentem perspektywicznym, który wprowadzi długoterminowy i systematyczny sposób zarządzania terenami zieleni w mieście oraz określi spójną i planową politykę miasta w zakresie ich rozwoju. – Ten dokument będzie takim abecadłem, podręcznikiem wedle którego działać będzie powołany niedawno Zarząd Zieleni Miejskiej – precyzowała dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska. Podkreślała, że przyjęcie dokumentu przyniesie przede wszystkim konkretne efekty dla mieszkańców: - Poprawi się ilość i jakość zieleni, a także ich dostępność, przez co Kraków stanie się miastem jeszcze atrakcyjniejszym do życia – mówiła Ewa Olszowska-Dej.

Przypomnijmy: w Krakowie mamy 4395,12 ha terenów zieleni co stanowi 13,46 proc. powierzchni miasta. Do tego należy dodać tzw. obszary wspomagające tereny zielone, a więc lasy, czy przestrzenie, które zgodnie z planami, są przeznaczone pod zieleń miejską. Powierzchnia tych ostatnich wynosi dodatkowo 14835,01 ha co stanowi 45,45 proc. powierzchni Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także