Komunikat archiwalny

Informacja o stanie jakości powietrza

W związku z gwałtownym spadkiem stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na wszystkich stacjach pomiarowych na terenie Krakowa w godzinach popołudniowych 20 stycznia (środa), a także prognozą jakości powietrza otrzymaną z Zakładu Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, nie zostały spełnione warunki do wprowadzenia darmowej komunikacjami miejskiej dla pasażerów legitymujących się dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego.

Informacja o stanie jakości powietrza
Fot. Tomasz Róg

Dziś, czyli we czwartek 21 stycznia, komunikacja miejska będzie w pełni płatna.

Średnia 18-godzinna stężeń pyłu zawieszonego PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdujących się w Krakowie w dniu 20.01.2016 r. wyniosła: 135 µg/m3. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SZYMON WACHAL
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także