Komunikat archiwalny

Miasto dofinansuje żłobki i kluby

Prowadzisz żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniasz dziennego opiekuna? Możesz otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Magistrat przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji celowej na rok 2016 dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Krakowa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bip.krakow.pl.

Miasto dofinansuje żłobki i kluby
Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

Warunkiem otrzymania dotacji jest wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Kwota dofinansowania udzielanego przez Miasto wyniesie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Miesięczny koszt, jaki poniesie Gmina dotując miejsce dla jednego dziecka w żłobku niepublicznym (zakładając pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie) wyniesie w zależności od liczby dni roboczych w miesiącu ok. 357 zł. W roku 2016 planowane jest objęcie dotacją ok. 2720 dzieci z niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych lub objętych opieką dziennego opiekuna.  

Koszt ponoszony przez rodzica lub opiekuna dziecka za miesięczny pobyt w żłobku samorządowym wynosi 199 zł (opieka) i maksymalnie do 150 zł (wyżywienie), natomiast koszt ponoszony przez Gminę Miejską Kraków na utrzymanie jednego miejsca w żłobku samorządowym wynosi średnio 985 zł.

W przypadku żłobka prywatnego koszt ponoszony przez rodzica lub opiekuna dziecka za opiekę i wyżywienie (w przypadku opieki 10 godzin dziennie) wynosi w zależności od placówki od ok. 900 złotych do 1500 złotych. Wprowadzenie dotacji pozwoli na zmniejszenie opłat o kwotę dotacji udzielonej przez gminę.

Rozpoczęcie udzielania dofinansowania planowane jest od 1 marca 2016 r. Na realizację dotacji w tym roku zaplanowano środki w wysokości 7 895 415 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek w formie pisemnej w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 11 lutego 2016 roku do godz. 15.30. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków są dostępne na stronie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=73672 oraz w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, tel. 12 616-92-84 lub 12 616-92-27.

Opieka nad dziećmi świadczona przez żłobki i kluby dziecięce jest najbardziej powszechną z instytucjonalnych form świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 określonych przez ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie i nianie). Obecnie w Krakowie funkcjonują 22 publiczne żłobki dysponujące 2350 miejscami oraz  116 niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych z 2812 miejscami. Ponadto zarejestrowanych jest 20 dziennych opiekunów mogących świadczyć opiekę nad maksymalnie 100 dziećmi oraz 500 niań.

Tagi: dotacja, dzieci

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także