Komunikat archiwalny

Przebudowa ul. Igołomskiej - raport z postępu prac

Trwa pierwszy etap przebudowy ul. Igołomskiej, czyli jednej z bram wjazdowych do miasta. W przyszłości wspólnie z trasą S7 droga ta przejmie znaczną ilość ruchu samochodowego, który teraz kierowany jest do Krakowa. 

Przebudowa ul. Igołomskiej - raport z postępu prac
Fot. ZIKiT

Ciąg ulicy Igołomskiej stanowić będzie istotny element komunikacyjny dla Krakowa także ze względu na to, że po tej ulicy przebiega droga krajowa nr 79. Ponadto jest to ulica, która obecnie obsługuje teren huty Arcelor Mittal, a także stanowić będzie dojazd do spalarni śmieci przy ul. Giedroycia. Dodatkowo ulica Igołomska będzie stanowiła główną drogę dojazdową do terenów przeznaczonych pod projekt Kraków-Nowa Huta Przyszłości.

W trakcie realizacji opracowania inwestycji,  podjęto decyzję o rozdzieleniu jej na II etapy. Etap pierwszy stanowi przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską wraz z sygnalizacją świetlną, a także odcinka drogi od skrzyżowania do granicy miasta, o długości 800 metrów. Powstaną przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, zatoki przystankowe. Wymienione zostanie oświetlenie i podziemna infrastruktura techniczna. Koszt I etapu to 19 mln zł.

Natomiast etap II obejmuje przebudowę odcinka ul. Igołomskiej od ul. Giedroycia do skrzyżowania ul. Brzeskiej z Igołomską (w stronę miasta). Na długości całego tego odcinka (7,5 km) powstaną ścieżki rowerowe, zostaną również przebudowane wiadukty kolejowe, przewidziana jest budowa zatok i przystanków autobusowych oraz odcinków torowiska. 

Obecnie trwają roboty drogowe związane z wykonaniem nawierzchni jezdni, przebudową mostu nad Potokiem Kościelnickim. Zakończono już budowę wylotów ul. Igołomskiej oraz uzbrojenie drogi. Koszt I etapu to 19 mln zł.

Warto dodać, że II etap przygotowywany jest równolegle z realizacją etapu I. Jest już ostateczna decyzja ZRiD. Wkrótce zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wyłonienie inżyniera kontraktu odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłową realizacją rozbudowy. Ostateczny koszt budowy zostanie określony po rozstrzygnięciu przetargu. Planowane wyłonienie wykonawcy to kwiecień/maj 2016 r.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także