Komunikat archiwalny

Zachęta do walki z bazgrołami

Relacja z debaty prezydentów polskich miast o przeciwdziałaniu mowie nienawiści, deklaracje małopolskich parlamentarzystów, nagrody Pogromców Bazgrołów oraz apel do prezesa PZPN o włączenie się w czynną walkę z bohomazami to najważniejsze tematy spotkania Zespołu Zadaniowego ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie, które odbyło się dziś w magistracie.

Zachęta do walki z bazgrołami
Fot. Pogromcy Bazgrołów

W spotkaniu Zespołu wzięła udział m.in. Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Katarzyna Król, która przedstawiła relację z debaty prezydentów polskich miast o przeciwdziałaniu nietolerancji. Dyskusja na ten temat odbyła się 22 stycznia. Wiceprezydent Krakowa rozmawiała m.in. z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem oraz prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem.

– Jednym z ważnych efektów spotkania jest deklaracja Poznania, Gdańska, Wrocławia i Krakowa o podjęciu wspólnych działań przeciw tzw. mowie nienawiści, co w dużej mierze wpisuje się w dotychczasowe działania Krakowa i Pogromców Bazgrołów. Zależy nam, aby eliminować tego rodzaju przejawy agresji, które są nie tylko nieestetyczne, ale mają też negatywny wspływ na społeczeństwo, szczególnie na młodzież – powiedziała Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

Waldemar Domański, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie opowiadał o wczorajszym spotkaniu z małopolskimi Parlamentarzystami, podczas którego przedstawił im problem bazgrołów w Krakowie oraz propozycje rozwiązań prawnych.

– Liczymy, że deklaracje, które złożyli wczoraj posłowie zaowocują konkretnymi aktami prawnymi, które zaostrzą kary za akty wandalizmu oraz skutecznie wspomogą walkę z bazgrołami – powiedział Waldemar Domański i zaznaczył, że problem szpecących miasta bohomazów to sprawa dotycząca nas wszystkich, w której przynależność polityczna przestaje mieć znaczenie.

O zaangażowanie się w czynną walkę z bazgrołami Pogromcy Bazgrołów zaapelowali też do Polskiego Związku Piłki Nożnej. List od Waldemara Domańskiego trafił do Prezesa PZPN Zbigniewa Bońska. – Zależy nam, aby zaprosić do współpracy wszystkie podmioty i środowiska, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie zjawiska kibicowskich napisów na murach naszego miasta – podkreślił Waldemar Domański.

Na koniec spotkania osoby oraz instytucje realizujące w 2015 roku Budżet Obywatelki pod nazwą Pogromcy Bazgrołów zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami.

SKAN LISTU DO ZBIGNIEWA BOŃKA [pdf]

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także