Komunikat archiwalny

Zmiany w Parku Kulturowym

Co zmieni się w nowelizacji uchwały o Parku Kulturowym na obszarze Starego Miasta? I jakie skutki to przyniesie? A także gdzie powstaną nowe parki kulturowe? O tym dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki.

Zmiany w Parku Kulturowym
Fot. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Planowana nowelizacja uchwały ma wprowadzić dokładne definicje, które w poprzedniej wersji nie były odpowiednio określone. Ponadto wiele ze zmian wymusza także wprowadzona niedawno ustawa krajobrazowa. Do zmian zaproponowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, należy m.in.: „zakaz emisji do przestrzeni publicznej związanych z prowadzoną działalnością handlową lub usługową obrazów, dźwięków i światła za pomocą urządzeń emitujących, znajdujących się na zewnątrz budynków, jak również znajdujących się wewnątrz budynków, jeśli emisja skierowana jest przede wszystkim do przestrzeni publicznej; emisja związana z przedsięwzięciami o charakterze kulturalnym i niekomercyjnym jest dopuszczalna za zgodą zarządcy terenu”. Dodatkowo zakazem objęte będzie także reklamowanie działalności usługowej i handlowej poprzez rozdawanie ulotek oraz noszenie kostiumów i przebrań, czy stosowania reklamy sprzecznej z moralnością publiczną (np. reklamy, banery klubów erotycznych). Przedstawiciele Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedzieli także, iż w projekcie uchwały znajda się zapisy odnoszące się także do zakazu wjazdu meleksów na teren Parku Kulturowego.
11 czerwca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła przygotowaną z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”.

Park kulturowy Nowa Huta ma mieć obszar prawie 300 hektarów tzw. „starej” Nowej Huty, wraz z Klasztorem Cystersów w Mogile, dworem Jana Matejki w Krzesławicach oraz budynkami centrum administracyjnego dawnego kombinatu metalurgicznego. Projekt wykonali pracownicy Politechniki Krakowskiej.

W tym momencie realizowany jest II etap prac, czyli — ocena wartości oraz wytyczne działań, tj.:

  • waloryzacja i diagnoza trwających przemian,
  • wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu,
  • wytyczne do uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta w Krakowie oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Termin realizacji etapu to wrzesień 2016 r. 
 

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także