Komunikat archiwalny

W kierunku rozwoju Krakowa [FOTO i WIDEO]

Podjęcie dyskusji nad polityką miejską oraz wypracowanie rekomendacji dla dokumentu Strategii Rozwoju Krakowa 2030 to najważniejsze cele konferencji „Nowa polityka miejska – implikacje dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030”, która odbyła w magistracie.

W kierunku rozwoju Krakowa [FOTO i WIDEO]
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

– Nasza konferencja stanowi otwarcie drugiego etapu prac nad Strategią Rozwoju Krakowa 2030. W pracach nad tym dokumentem proponujemy połączenie koncepcji „miasta inteligentnego” oraz „miasta dobrego życia”, czyli miasta, które w centrum uwagi spraw publicznych stawia mieszkańców i ich potrzeby. Zależy nam, aby wypracowana Strategia służyła wszystkim krakowianom – podkreślił podczas otwarcia konferencji Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Generalnym celem Strategii jest osiągnięcie pozytywnej zmiany warunków funkcjonowania zarówno podmiotów publicznych, jak i innych, w tym samym czasie i w określonej przestrzeni. Ta zmiana oznacza z jednej strony poprawę stanu istniejącego, a z drugiej strony – stworzenie szansy na rozwój. Rozwój rozumiany nie tylko ilościowo, ale przede wszystkim jakościowo – jako realną poprawę jakości życia – powiedziała Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta.

Polityka miejska, czyli polityka prowadzona wobec miast, stała się w ostatnim czasie jedną z kluczowych polityk publicznych w Europie. Politykę miejską tworzą różnorodne działania podejmowane z poziomu Unii Europejskiej, państw, czasem także regionów. Takie działania są adresowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych. Wszystko to jest dość nowym, bardzo złożonym zjawiskiem, które tworzy korzystne warunki do rozwoju miast.

Polityka miejska idealnie wpisuje się w nowy sposób postrzegania polityki rozwoju, jakim jest zintegrowane podejście terytorialne, koncentrujące się na wewnętrznych potencjałach rozwojowych obszarów funkcjonalnych. Ma na celu wykorzystanie zasobów wzrostu gospodarczego, kreatywności, innowacyjności, właściwych dla miast, w procesach rozwoju kraju i regionów. Polityka miejska jest zarówno istotnym beneficjentem interwencji publicznych, w tym z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Unii Europejskiej, jak i przedmiotem ożywionej debaty eksperckiej i politycznej.

GALERIA:

konferencja krakow

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także