Komunikat archiwalny

MINI KNBA - Koszykówka dla najmłodszych

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KNBA zaprasza wszystkie dzieci w wieku 4–7 lat na zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki MINI KNBA. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych w pracy z dziećmi absolwentów AWF Kraków rozpoczną się 12 marca w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 na os. Szkolnym 26.

MINI KNBA - Koszykówka dla najmłodszych
Fot. plakat

CEL

Głównym celem projektu MINI KNBA - koszykówka dla najmłodszych, jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci poprzez atrakcyjne zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń związanych z różnymi dyscyplinami sportu. Szczególny nacisk kładziemy na zajęcia ogólno rozwojowe z elementami koszykówki.

IDEA

Projekt w swoim założeniu ma zaproponować najmłodszym, alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Zajęcia oprócz aspektu czysto prozdrowotnego, wprowadzają możliwość współpracy dzieci z własnymi rodzicami. Bardzo często rodzice nie mają czasu na zabawę z dziećmi. Zajęcia umożliwiają zaciśnięcie więzi w relacji rodzic-dziecko. Wspólne uczestniczenie w zajęciach, pokonywanie własnych barier oraz trudności, rozwiązywanie problemów oraz praca w grupie - to aspekt wprowadzający dziecko do życia w społeczeństwie.

Dzięki zrozumieniu istoty gry w koszykówkę, Nasi mali adepci przyswajają sobie wiele wartości z nią związanych. Uczymy się zarówno pracy zespołowej, ale również odpowiedzialności indywidualnej. Przekazywane są umiejętności społeczne takie jak praca w grupie, nawiązywanie relacji międzyludzkich. Dzieci w idealny sposób potrafią dzięki temu odnaleźć wspólny język z rówieśnikami.

Koszykówka to gra dynamiczna, która ze względu na swoją specyfikę, angażuję całe ciało. Oprócz samej formy nauki chwytu, rzutu, kozłowania, podawania - koncentrujemy się na rozwoju fizycznym dziecka. Wprowadzanie gimnastyki, elementów fitness czy też elementów lekkiej atletyki - przekazują dzieciom już od najmłodszych lat, świadomość swojego ciała oraz jego możliwości.

ZAJĘCIA

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach (nie większych jak 15dzieci). Opiekę nad grupą sprawować będzie doświadczony instruktor/wychowawca. Autorski program zajęć przygotowany zostaje z miesięcznym wyprzedzeniem na kolejne zajęcia. Trenerzy/wychowawcy realizują program zgodnie z założeniami. Dzieci poprzez realizowany program nabywają nowych umiejętności oraz poznają możliwości swojego ciała. Zajęcia trwają około 50 minut + 10 minut na zbiórkę oraz przedstawienie planu zajęć na poszczególne zajęcia. W zajęciach mogą uczestniczyć również rodzice (jeżeli wyrażą taką chęć). Program jest tak przygotowywany aby maksymalnie angażować rodziców w zabawę z dzieckiem. MINI KNBA - koszykówka dla najmłodszych to nie tylko wykwalifikowana kadra, ale również odpowiednio przygotowany sprzęt na potrzeby najmłodszych.

Dysponujemy odpowiednimi koszami (regulowanymi, plastikowymi, o przyjaznej dla dzieci kolorystyce), piłki w odpowiednich rozmiarach dla danego wieku oraz pozostałym asortymencie który dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu - staje się bardzo atrakcyjny dla najmłodszych adeptów zajęć.

MISJA

Dzieci od najmłodszych lat poznają świat i chcą czerpać wiedzę. Odpowiednie wzorce które dziecko napotyka na swojej drodze, wpływają na jego umysł oraz psychikę. Pragniemy poprzez zajęcia sportowe - przedstawić dzieciom świat, w którym najważniejszą wartością jest rodzina, współpraca, wychowanie, zrozumienie oraz kontakt z drugim człowiekiem. Absolutna alternatywa do spędzania wolnego czasu przed komputerem, tabletem czy telewizorem. W dobie internetu dzieci od najmłodszych lat korzystają z tego rodzaju technologii. Pragniemy przekazać im, wiedzę i sposób aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zapisy prowadzi koordynator projektu Mini KNBA Łukasz Nabielec
tel. 513-666-072, e-mail: miniknba@gmail.com

Więcej informacji na fp MINI KNBA www.facebook.com/miniKNBA
oraz na stronie internetowej KNBA www.knba.krakow.pl w zakładce MINI KNBA.

Ponadto więcej informacji o KNBA można znaleźć na fp KNBA www.facebook.com/KNBA.basket

plakat

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także